Menu
Město Jirkov
jirkov

Děkanský kostel sv. Jiljí

Ještě na začátku 20. století měl Jirkov 4 kostely: hřbitovní kostel sv. Anny, evangelický kostel a židovskou synagogu a děkanský kostel sv. Jiljí. Annenská kaple z roku 1696, která stála v dnešním parku před základní uměleckou školou, byla zbourána v roce 1966. Počátkem 80. let byl zlikvidován i evangelický kostel z let 1861-63, na jeho místě v Jezerské ulici dnes stojí rodinné domky. Do dnešní doby se v ul. 5. května zachoval objekt synagogy z roku 1840. Přestože ji Němci během 2. světové války nezbourali, už od konce 40 let v ní působí sběrna odpadových surovin. Všechny rány osud nakonec přečkal jen nejstarší objekt v Jirkově, kostel sv. Jiljí.

Kostel v noci
Kostel stojí na místě raně gotického obranného kostelíka z doby kolem roku 1300. Byl zbudován na opevněném ostrůvku v řece Běle a byl přístupný jen po mostě. V roce 1568 byl nově postaven, původní části stavby se dochovaly. Kolem roku 1748 byla na jeho jižní straně přistavěna Červenohrádecká kaple, v roce 1748 přibyla kaple sv. Jana Nepomuckého se samostatným vchodem z náměstí, dnes zazděným. Kostel byl nekolikrát opravován, v roce 1590 naposled protestanty.

 

Kostel je jednolodní, zakončený nevýrazným presbytářem, má mohutnou předsíň a třípatrovou věž s ochozem a bání s lucernou. Vnějšek je prostý, okna v lodi jsou hrotitá bez kružeb. Vstupy jsou: ze severní předsíně pozdně gotickým hrotitým portálem a hlavním portálem v západním průčelí ze stejné doby.


Vnitřek lodi byl v 18. stol. zbarokizován. Náhrobní kostelní kameny náleží významným osobnostem zdejšího panství, renesanční náhrobek Václavu z Veitmile (1532), pískovcový renesanční Kryštofu z Karlovic (1580), v podlaze Červenohrádecké kaple náleží litinová deska Jindřichu z Rottenhanu, jeho manželce Gabriele Czernínové a dceři Gabriele z Buquoyů (1836) a mramorová deska Janu z Trauttmannsdorfu (1846).
Kostel je veřejnosti přístupný v době pravidelných bohoslužeb, konají se v něm katolické svatební obřady.