Menu
Město Jirkov
jirkov

Noclehárna pro muže a ženy

Kontakty:
logo

adresa: Jirkov, B. Němcové 1059

kontakty:

recepce - nonstop provoz 773 770 367

Bc. Michaela Skopová, 773 770 448, e-mail: michaela.skopova@armadaspasy.cz
Martin Adam, 773 770 229, e-mail: martin.adam@armadaspasy.cz

web: rmadaspasy.cz

kancelář sociálního pracovníka otevřena:

PO: 7.00 – 8.00

ÚT: 7.00 – 8.00

ST: 7.00 – 8.00

ČT: 7.00 – 8.00

PÁ: 7.00 – 8.00

Příjem na noclehárnu

každý den od 20.00 do 21.00 hodin

cena: 45 Kč za noc

Nocležna v Nových Ervěnicích

Poslání

Posláním sociální služby noclehárna v Centru sociálních služeb Jirkov je umožnění přenocování a umožnění hygieny (WC, sprchy) pro muže a ženy nacházející se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytováno je sociální poradenství, jehož smyslem je pomáhat, motivovat a podporovat osoby k řešení své nepříznivé situace a vedoucí k trvalejšímu ubytování.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou muži a ženy bez přístřeší, kteří jsou starší 18ti let, fyzicky soběstační a mají zájem o přenocování a hygienické zázemí.
Služba není zájemci poskytnuta, pokud:

  • žádá o jinou sociální službu
  • je naplněna kapacita noclehárny
  • má udělen zákaz využívání služeb vyplývající ze směrnice stanovující opatření při porušení řádů.

Noclehárna poskytuje:

  • Poskytnutí noclehu
  • Možnost využít hygienického zařízení
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • Poskytnutí stravy

Příjem na noclehárnu
každý den od 20:00 do 21:00 hodin

cena: 45 Kč za noc