Menu
Město Jirkov
jirkov

Program Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310

logo

EPS v objektu MěÚSS U Dubu č. p. 1562, Jirkov
013D31003402

  • Realizace 2024
  • Předpokládané celkové výdaje:     3 018 929 Kč
  • Dotace MPSV:                               1 811 357 Kč      

Předmětem projektu je pořízení a dodání elektronické požární instalace v objektu MěÚSS U Dubu č. p. 1562, Jirkov. Objekt v současnosti nedisponuje požárním systémem a tedy je cílem splnění podmínek zákona.

Daná akce je spolufinancována z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310.