Menu
Město Jirkov
jirkov

Putování po zajímavostech města

Okružní trasa stezky prochází městem Jirkov a je určena pro pěší návštěvníky. Seznamuje s významnými kulturními a historickými zajímavostmi města.

Začátek trasy je u informačního centra, kde si návštěvník vyzvedne plán města. Domluví se s pracovnicemi informačního centra a může navštívit městské historické sklepy. Po prohlídce podzemí, které trvá přibližně půl hodiny, se vrátí k informačnímu centru a zde může obdivovat Brokofovu Pietu, jeden z barokních odkazů v našem městě. Před sebou vidí kostel sv. Jiljíměstskou věž, ve které se dnes nachází Muzeum Jirků.  Pokračuje se Kostelní ulicí k nábřeží, k renovované soše Jana Nepomuckého. Podél nábřeží  přejdeme k městské pískovcové kašně a k budově radnice. Ulicí Příční se vydáme kolem domu č. 19 s jeho hladkým secesním průčelím a renesančním portálem. Pokračujeme vpravo kolem domu č. 15, jedné z nejstarších zachovaných budov v Jirkově. Ulicí Smetanovy sady se vydáme ke Kludského vile, kde si můžeme odpočinout v přilehlém areálu. Odtud se pokračuje ulicí Vinařickou kolem ZŠ Studentská a Krušnohorská ke kapličce Panny Marie Pomocné ve Vinařicích. Pokračujeme v cestě podél přivaděče směrem do obce Červený Hrádek, a odtud se vydáme na zámek Červený Hrádek, kde si můžeme prohlédnout prostory i přilehlý zámecký park. Je zde možnost občerstvení v zámecké restauraci, nebo u stolků na nádvoří. Po prohlídce objektu se vrátíme do obce a vydáme se k rekreačnímu areálu Červený Hrádek, i zde je možnost se v letních měsících občerstvit a případně i svlažit v místním koupališti. Odtud se vracíme kolem Ovčáckého vrchu ve směru do středu Jirkova a naše procházka městem končí.

Trasa měří cca 10 km, doporučujeme si na informačním centru vyzvednout mapu města.

Vstupy na městskou věž a do městských sklepů zajišťují pracovníci informačního centra.

Kostel a věží

kaplička zámek