Menu
Město Jirkov
jirkov

Volba prezidenta republiky 2018

Volba prezidenta republiky - druhé kolo se koná ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Informace k volbě prezidenta - město Jirkov

Seznam okrsků včetně ulic a čp.:

Informace o době a místě konání 2. kola volby

2. kolo volby prezidenta se uskuteční:

v pátek 26. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 27. ledna od 8:00 do 14:00 hodin.

Občan se dostaví dle svého trvalého bydliště do stejného volebního okrsku jako v kole prvním, kde obdrží od okrskové volební komise hlasovací lístky postupujících kandidátů a úřední obálku.
Voličský průkaz - 2. kolo volby:

      O voličský průkaz pro druhé kolo lze požádat na Městském úřadu v Jirkově, a to:

  • osobně - evidence obyvatel - paní Kršková do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin - písemná žádost není nutná, příslušná pracovnice s Vámi žádost vypíše - osobní žádosti jsou přijímány v kanceláři evidence obyvatel každý den, i mimo úřední hodiny, a to:

Pondělí: 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00 a 12:00 a- 13:00
Středa: 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00
Čtvrtek:  8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
Pátek 8:00 - 11:00 a 12:00 a- 13:00

  • podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 19. ledna 2018, Městskému úřadu v Jirkově - není předepsán žádný formulář. Podání může být učiněno v této formě:

a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče;

          b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Výlep plakátů v době volební kampaně:

Informace k hlasování do přenosné volební schránky včetně žádosti a telefonního spojení na jednotlivé okrsky:

Jmenování zapisovatelek do okrskových volebních komisí:

Informace o počtu a sídle volebních okrsků:

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise:

Zdroj a další informace k hlasování ve volbě prezidenta republiky
Ministerstvo vnitra - www.mvcr.cz

Aktualizace 17. ledna 2018