Menu
Město Jirkov
jirkov

Obecně závazné vyhlášky a nařízení


Právní přelogo informacedpisy obce a jejich evidence jsou k dispozici ve Sbírce právních předpisů:

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

 

Platné vyhlášky a nařízení

Číslo  Nabytí účinnosti Název
5/23 28.12.2023 OZV, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených městem Jirkov a část společného školského obvodu základní školy zřízené městem Jirkov Typ: PDF dokument, Velikost: 296.65 kB
4/23 01.01.2024 OZV o místním poplatku ze psů Typ: PDF dokument, Velikost: 315.84 kB
3/23 01.01.2024 OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Typ: PDF dokument, Velikost: 314.47 kB
2/23 01.01.2024 Nařízení o placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech města Jirkova za účelem organizování dopravy (422.29 kB)
1/23 09.02.2023 Nařízení, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel a za služby spojené s umístěním těchto vozidel na odstavnou plochu vymezenou pro odtažená vozidla (380.25 kB)
4/21 22.12.2021

OZV, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích (1.01 MB)

3/21 22.12.2021 OZV, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství (332.7 kB)
1/21 05.08.2021 OZV o omezení provozování některých hazardních her (283.29 kB)
2/20 8.10.2020 OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích
1/20 16. 7. 2020 OZV o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena kratší dobou
3/17 6.12.2017 OZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
6/15 1.1.2016 Nařízení města, tržní řád, kterým se stanoví zákaz podomního a pochůzkového prodeje
3/15 9.10.2015 OZV Požární řád města
1/15 6.3.2015 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
11/13 1.11.2013

OZV k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství

příloha

2/12 6.10.2012 OZV města Jirkova o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku
4/11 16.4.2011 Změna č. 11 Územního plánu sídelního útvaru Chomutov - Jirkov
3/10 2.4.2010 OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.15/2005, kterou se zřizuje Městská policie Jirkov
4/09 4.12.2009 Nařízení města Jirkova, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
2/08 1.1.2009 OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
10/06 22.12.2006 OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č.4/2001 o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Chomutov a Jirkov
9/06 31.10.2006 OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č.4/2001 o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Chomutov a Jirkov
15/05 21.11.2005 OZV, kterou se zřizuje Městská policie v Jirkově
2a 11.5.2002 Doplnění některých ustanovení OZV vydané zastupitelstvem města Chomutova pod č. 4/2001, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Chomutov - Jirkov.
2 26.10.2001 Vyhláška o závazných částech Územního plánu sídelního Útvaru měst Chomutova a Jirkova

Platné vyhlášky a nařízení, tzv. zrušující

(Dle zákona se vyhláška může zrušit pouze novou vyhláškou)

Číslo Nabytí účinnosti Název
13/13 1.1.2014 Nařízení, kterým se zrušuje Nařízení města Jirkova č. 7/2013 o zákazu podomního prodeje
5/13 10.6 2013 OZV, kterou se zrušuje OZV města Jirkova č. 4/2006, o zákazu spalování rostlinných materiálů na území města Jirkova ze dne 26.5.2006
1/12 22.2.2012 OZV, kterou se zrušuje OZV č.7/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
7/09 1.1.2010 OZV, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.11/2005 o místním poplatku z ubytovací kapacity a obecně závazná vyhláška č.13/2005 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
5/09 21.12.2009 OZV, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Jirkova č. 6/2008 ze dne 18.11.2008 o Fondu rozvoje bydlení města Jirkova.
3/09 4.8.2009 Nařízení města Jirkova, kterým se zrušuje Nařízení města Jirkova č.11/2006 ze dne 6.12.2006, Tržní řád města Jirkova
2/09 29.6.2009 OZV, kterou se zrušuje OZV č.12/2002 ze dne 24.4.2002, Řád veřejného pohřebiště Jirkov a Březenec a kterou se mění Příloha č.1 OZV č.03/08 ze dne 5.11.2008, o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství
1/08 29.2.2008 OZV, kterou se zrušuje OZV č. 2/2005 o užívání plakátovacích ploch v majetku města
1/07 14.2.2007 OZV, kterou se zrušuje OZV č.7/2006 o místním poplatku ze vstupného
1/06 31.1.2006 Nařízení města, kterým se zrušuje nařízení č.1/2003 o nakládání s rostlinnými materiály na území města Jirkova.
18/05 6.1. 2006 OZV, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 9 ze dne 4.5.1995 o podmínkách vstupu do obory Č. Hrádek - návštěvní řád
16/05 21.11.2005 OZV, kterou se zrušuje OZV č. 5/1994 ze dne 30. 6. 1994    o zákazu koupání domácích zvířat v Novomlýnském rybníku na Č. Hrádku
1/05 10.2.2005 OZV města Jirkova, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 17-1996 ze dne 21. února 1996, o zákazu používání zábavné pyrotechniky na území města Jirkova
6/04 1.1.2005 OZV města Jirkova o zrušení OZV č. 16-2000
8/03 16.12.2003 Nařízení města, kterým se ruší nařízení obce ze dne 11.7.2001 o stanovení koeficientu daně z nemovitosti