Menu
Město Jirkov
jirkov

Předcházení vzniků odpadů

Podle hierarchie nakládání s odpady je předcházení vzniku odpadů prvním krokem k tomu, aby se snížilo množství vyprodukovaných odpadů.

Hierarchie nakládání s odpady:

  • PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ – snížení produkce odpadů
  • Příprava pro znovupoužití – Využití produktu nebo jeho částí (oprava)
  • Recyklace a kompostování – využití materiálu
  • Jiné využití – využití odpadu k výrobě energie
  • Odstranění – odstranění (skládka, spalovna)

Prevence v odpadovém hospodářství by měla směřovat:

  • ke snižování množství vznikajících odpadů,
  • ke snižování jejich nebezpečných vlastností, které mají nepříznivý dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Jako součástí prevence je rovněž považováno opětovné využití výrobků a příprava k němu.

Problematika předcházení vzniku odpadů má velice široký obsah. Komplexní programy předcházení vzniku odpadů se netýkají pouze sektoru nakládání s odpady, ale rovněž těžebního sektoru a výrobního průmyslu, návrhářů a poskytovatelů služeb, vzdělávání a osvěty, veřejné i soukromé spotřeby.