Menu
Město Jirkov
jirkov

Volba prezidenta republiky 2023

 

Přehled termínů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky (294.1 kB)

Den vyhlášení volby: 1. července 2022
Dny konání volby: 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo)
II.kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023

 

Informace pro voliče k volbě prezidenta republiky na webu ministerstva vnitra:

 


Informace pro voliče - Jirkov

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Jirkově

Seznam okrsků včetně ulic a čísel popisných

 

Voličský průkaz pro 2. kolo

O voličský průkaz pro volbu prezidenta ČR lze požádat na Městském úřadu v Jirkově, a to ještě osobně v kanceláři evidence obyvatel (přízemí čp. 1, nám. Dr. E. Beneše)– Bc. Ivana Pytlíková - do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 25. ledna 2023 do 16 hodin,  písemná žádost není nutná, příslušná pracovnice s Vámi žádost vypíše.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

  • Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Městský úřad Jirkov, Odbor vnitřní správy a rozvoje (dále jen „OVSaR“), a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
  • V takovém případě vyšle příslušná okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou.
  • Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
  • Členové okrskové volební komise, kteří se dostaví k voliči osobně na jeho žádost, předloží průkazku člena okrskové volební komise případně občanský průkaz.

Kde a jak žádat o hlasování do přenosné volební schránky?

Volič s trvalým pobytem v Jirkově může:

  • požádat OVSaR nejlépe telefonicky na tel. 474 616 424, příp. 474 616 481 do 27. 1. 2023 do 12 hodin,
  • nebo vyplněnou žádost lze přinést osobně a odevzdat nejpozději dne 27. 1. 2023 do 12 hodin na podatelně Městského úřadu Jirkov.

Pokud volič ve výše uvedeném termínu nestačí nebo zapomene o přenosnou volební schránku požádat, může tak ještě učinit ve dnech 2. kola voleb 27. a 28. 1. 2023, kdy o přenosnou volební schránku přímo požádá příslušnou okrskovou volební komisi, telefonický kontakt na jednotlivé zapisovatele dané okrskové volební komise je zveřejněn níže.  Telefonní čísla na zapisovatele příslušné okrskové volební komise pro voliče budou funkční až od 14.00 hodin dne 27. 1. 2023.

 

Pozn.: Netýká se voličů, kteří jsou v karanténě, nebo izolaci, pro ně jsou následující informace:

Hlasování v karanténě či izolaci ohledně onemocnění COVID 19

 


Výlep plakátů v době volební kampaně