Menu
Město Jirkov
jirkov

Péče o zeleň

Každá zeleň potřebuje svoji periodickou a pravidelnou údržbu, která je dána především biologickou podstatou života rostlin.

 

Uplatňuji se zde výrazné sezónní vlivy, např. v jarním období prořezávat stromy a keře, v jarním a letním období se musí více kosit trávníky, udržovat záhony a květinové mísy, na podzim je obvykle nutné hrabat spadané listí a v době vegetačního klidu od 1 října – 31. března, se zpravidla provádí kácení dřevin.

 

O údržbulogo ONZA zeleně se ve městě Jirkov stará městská firma:
ONZA a.s. (www.onzajirkov.cz)

 

Pro město Jirkov zajišťuje:

 • údržba zeleně

 • údržba a správa městských hřbitovů

 • údržba a správa parkovacích míst

 • ruční zimní údržba

 • ruční úklid veřejných prostranství

 • organizování veřejné služby

 


informaceMěsto Jirkov vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 11/2013 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství:

OZV 11/2013 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství

 


Funkce veřejné zeleněZeleň na nám. Dr. E. Beneše

 • zlepšení kvality ovzduší (zejména ve městech)
 • vázání oxidu uhličitého a naopak produkce kyslíku
 • zachycení prachu, smogu
 • částečně i absorpce hluku
 • zastínění ve slunečním počasí
 • estetické funkce
 • korekce tepelných výkyvů (např. městské tepelné ostrovy)

Město Jirkov, resp. referent životního prostředí  odboru majetku města a útvaru investic realizuje výsadby dřevin ve městě včetně generelu zeleně.

Pro novou výsadbu je vždy důležité nejprve zhodnotit okolní prostředí.

Uvádíme několik důležitých hodnotících prvků pro výsadbu v obydlené části

 • Nejprve musí být na daném pozemku zjištěn výskyt podzemních sítí a jejich rozložení. Kdy je pro každou síť (elektrika, plyn, voda atd.) stanovené ochranné pásmo, kde se nesmí nic vysazovat.
 • Zvolení vhodného taxonu na danou plochu, kdy každá dřevina či keř má úplně jiné potřeby pro svůj růst. U každé dřeviny před výsadbou je nutné zohlednit velikost, alergeny, jedovatost některých částí, citlivost na zasolení, růst kořenů do zpevněných ploch, plody atd.
 • Zhodnocení prostředí pro výsadbu dřevin či keřů, kdy se hodnotí stanovištní poměry, jako kvalita a druh půdy, ph, poměr vody aj.
 • Udržitelnost dřeviny a pěstební péče v následujících letech. Důležité je zhodnotit zda nová výsadba má na dané ploše dostatek vhodných podmínek pro svůj růst a zda takováto výsadba nebude zničena vandalismem, neukázněným chováním pejskařů, přejezdem vozidel aj. Protože investice do těchto výsadeb jsou nemalé. Jenom okrasné dřeviny o obvodu kmínku 12-14 cm, které se ve městech běžně používají, mají hodnotu u 1 ks dřeviny zhruba 2500,- Kč, dále je potřeba nákup materiálu – jako úvazky, kůly, mulčovací kůra, rákosová rohož, a následná několikaletá pěstební péče formou zálivky, okopání, pletí a řezů.

Z výše uvedených důvodů, je patrné, že nelze výsadbu provést na všech plochách, a že je velmi důležitá i součinnost obyvatel, kteří v dané lokalitě bydlí a chtějí mít své okolí hezké.

Vítáme každou iniciativu a i vlastní snahu obyvatel mít okolí svého bydliště přívětivé. Pak je i pro město realizovat výsadby za pomoci obyvatel snazší.

 


Zvelebování zeleně ve městě

Například:

Obnova zeleně na horních sídlištích

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně se týkala ulic Mládežnická, Školní, Na Borku, Krušnohorská, Gen. Svobody, Pionýrů a K. Marxe. Akce byla rozdělena na dvě etapy.

Celé znění tiskové zprávy ze dne 27. 2. 2021


Pořízení dalších okrasných květináčů pro rok 2017

závěsná mísaNa jaře 2016 byly zakoupeny a rozmístěny 4 závěsné sestavy na lampy veřejného osvětlení (foto ze srpna) a dány nové barevné sestavy na náměstí Dr. E. Beneše. Na příští rok je v plánu pořídit 4x rojnice po 4 mísách barevných do ulice Kostelní, 15x závěsnou sestavu na sloup veřejného osvětlení na náměstí a do ul. Kostelní a 5x závěsné mísy na sloupy u Jirkovského divadla.


Výsadba na Havlíčkově náměstí - podzim 2015

Zahrnuje 11 ks javorů, 5 ks akátů, 1 ks platu a 1 ks jasanu v převislé formě. Ve středu parčíku byl vytvořen trvalkový záhon na štěrkovém podloží, který zahrnuje výsadbu 1650 cibulovin a na 1200 trvalek a okrasných travin.

Fotogalerie - v květu od března do července 2016


Jaro 2016

květinová výzdoba na náměstíNa náměstí Dr. E. Beneše přibylo 9 nových barevných květinových mís o různých velikostech a 4 závěsné sestavy na lampy veřejného osvětlení. Původní výzdoba byla přestěhována a rozmístěna v ul. Kostelní a Ervěnické. Letničkové mísy jsou osázeny klasicky muškáty, dále jsou zde surfinie, petunie, million bells, osteospermum,verbena, bacopa, molice atd. Původní betonové mísy (plástve) budou natřeny a osázeny trvalkami, jako jsou drobné jehličnany apod. a rozmístěny na vybraná místa ve městě, kde zůstanou na trvalo.


Výsadba v Chomutovské ulici - podzim 2013

Fotogalerie - Chomutovská ulice

 


infoNejčastější důvody obyvatel pro kácení dřevin, které nelze brát jako opodstatněné pro kácení dřevin nad 80 cm

(podléhají schválení ke kácení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění):

Tvorba medovice

Jedním z nejvíce nepříjemných vlastností některých vybraných druhů dřevin může být tvorba medovice, která je důležitým zdrojem při tvorbě medovicového medu. Tento jev je nejvíce viditelný u vozidel parkovaných pod listnatými stromy, kdy může být vůz zcela olepen. Zvýšená tvorba medovice se nejvíce projevuje v měsících červenec až srpen (teplé a suché dny) a na svědomí ho má savý hmyz, například mšice. Ty vylučují medovici, lepkavou sladkou tekutinu, která skapává pod korunu stromu. Když je pod ním zaparkované auto, mění se v pojízdnou homoli cukru.

Medovice je naštěstí jen cukerný roztok, a proto ho lze snadno smývat vlažnou vodou. Nejčastěji se projevuje u dřevin těchto druhů – buky, břízy, smrky, borovice, modříny, duby, javory, lípy. Tento jev sice může být pro obyvatele nepříjemný, ale v rámci ochrany přírody důležitý.

Rušení satelitního příjmu

Často se obyvatelé obracejí na město, aby zajistilo odstranění, případně ořez stromů kvůli zkvalitnění satelitního vysílání. Město však takovou povinnost nemá a všechny dřeviny jsou navíc chráněny před nedovolenými zásahy, které by snížily jejich ekologickou nebo společenskou funkci.

V tomto ohledu je častým problémem, že firmy poskytující služby televizního satelitního příjmu samy mylně informují občany, že povinností města je zabezpečit kvalitní příjem televizních přijímačů. Jiné firmy zase například instalují satelity v zimních měsících, kdy jsou stromy bez listí a příjem signálu tak omezují pouze minimálně. Když se pak na jaře objeví první listí, satelitní signál se zhorší a lidé se pak na město obracejí se žádostí o jejich prořezání nebo dokonce pokácení. Nejen, že město není povinno jim vyhovět, ale zároveň by se tím dopustilo i porušení příslušných zákonů. To se týká i žádostí těch občanů, jimž vadí padající listí, pyl, stín, ptáci a podobně.

Stromy zejména ve velmi zalidněných oblastech plní řadu funkcí. Kromě estetické funkce jde i o snižování prašnosti, tlumení hluku nebo zlepšování mikroklimatu. Slouží všem jirkovským občanům a ti, kteří uvažují o nákupu satelitního přijímače, by měli nejprve důkladně zvážit, zda jeho signál nebude narušován a případně uvažovat o jiných způsobech, jak docílit kvalitního televizního příjmu.