Menu
Město Jirkov
jirkov

Autovraky

Odtažená vozidla na katastrálním území města Jirkov jsou uložena v areálu Krušnohorských služeb Jirkov a.s., kde po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění informace, má se za to, že vozidlo je autovrak. Pro město Jirkov zajišťuje odtahy autovraků a následnou ekologickou likvidaci firma DEMAS s.r.o.

Správné nakládání s vozidly s ukončenou životností by měla přispět k minimalizování vlivu těchto vozidel na životní prostředí a přispívat tak k ochraně, zachování a zlepšení kvality životního prostředí a úsporám energie.