Menu
Město Jirkov
jirkov

rok 2019

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace logo Jirkovanebo návratné finanční výpomoci nad 50 tisíc dle § 10d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum uveřejnění
název smlouvy - částka

23. října 2019

Smlouva o poskytnutí dotace pro SK Ervěnice - Jirkov, z.s. - 120 000 Kč

27. května 2019

Smlouva o poskytnutí dotace pro SK Ervěnice - Jirkov, z.s. - 810 000 Kč

27. května 2019

Smlouva o poskytnutí dotace pro SK Ervěnice - Jirkov, z.s. - 130 000 Kč

21. května 2019

Smlouva o poskytnutí dotace pro Tenisový klub Jirkov, z.s. - 460 000 Kč

21. května 2019

Smlouva o poskytnutí dotace pro Tenisový klub Jirkov, z.s. - 200 000 Kč

16. května 2019

Smlouva o poskytnutí dotace pro Volejbalový klub Jirkov, z.s. - 940 000 Kč

15. května 2019

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Lyžařský klub Jirkov, z.s. - 500 000 Kč

2. 6. 2021

Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 3. 5. 2019 (213.18 kB)

 

15. května 2019

Smlouva o poskytnutí dotace na projekt Koncerty vážné hudby - 80 000 Kč

15. května 2019

Smlouva o poskytnutí dotace pro Lyžařský klub Jirkov, z.s. -340 000 Kč

15. května 2019

Smlouva o poskytnutí dotace pro Klub stolního tenisu Jirkov, z.s. - 120 000 Kč

15. května 2019

Smlouva o poskytnutí dotace pro Florbal Jirkov, z.s. - 280 000 Kč

15. května 2019

Smlouva o poskytnutí dotace pro 1. SK Jirkov, z.s. - 200 000 Kč

18. března 2019

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Galerie Jirkov v roce 2019 - 140 000 Kč

18. března 2019

Smlouva o poskytnutí dotace na provoz rekreačního areálu Červený Hrádek na rok 2019 - 590 000 Kč

18. března 2019

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Kina Jirkov v roce 2019 - 314 000 Kč.

25. února 2019

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Spolku Prohandicap Jirkov - 60 000 Kč

25. února 2019

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Armády Spásy v České republice, z.s., Centrum sociálních služeb Jirkov - 910 000 Kč