Menu
Město Jirkov
jirkov

Strategický plán rozvoje města

titulní strana SPRmJ

Rok 2022

Po skončení platnosti Strategického plánu rozvoje zpracovaného v roce 2006 (viz níže) bylo potřeba zpracovat nový dokument, který by zmapoval současné potřeby obyvatel města a stanovil konkrétní opatření pro podporu rozvoje města.

Tento dokument s názvem Strategický plán rozvoje města Jirkova pro období 2022-2031 zpracovala společnost Moore Advisory CZ s.r.o.  a schválilo Zastupitelstvo města Jirkova na svém 28. zasedání dne 22. 6.2022, č. usnesení 24/28/ZM/2022. Součástí zpracování projektu byly i dotazníky pro občany a dotazníky pro podnikatele, obyvatelé se mohli vyjádřit k obsahu dokumentu v průběhu jeho tvorby a při veřejném projednání.

Strategický plán v plném znění zveřejňujeme, stejně tak i doprovodné materiály (Akční plán, Zásobník projektů). V současné době je zpracován Akční plán pro období 2022-2024. Strategický plán bude pravidelně 1x ročně vyhodnocován a Akční plán aktualizován vždy pro další dvouletá období až do konce platnosti dokumentu. 

Rok 2020

Dne 27. května 2020 schválilo Zastupitelstvo města Jirkova aktualizaci plánu

Rok 2006

V rámci projektu BROÚK (Budoucí ROzvoj Ústeckého Kraje) zpracovala Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje,a.s. (dále RRA) pro město Jirkov Strategický plán rozvoje města Jirkova, který byl připraven jako základní podkladový materiál pro nově zvolené zastupitelstvo v podzimních komunálních volbách roku 2006. Tento dokument schválilo Zastupitelstvo města Jirkova na svém 22. zasedání dne 11. 10. 2006, č. usnesení XVII. Součástí zpracování projektu byly i dotazníky pro občany a dotazníky pro podnikatele. Ty RRA zpracovala ve formě samostatných příloh. RRA zpracovala také Profil města, kde se občané dozví zajímavé údaje.

Strategický plán v plném znění i ve zkrácené verzi (Stručný souhrn) je zde zveřejněn, stejně tak i doprovodné materiály ( Profil města, Průzkum názorů občanů, Průzkum podnikatelského prostředí).

Další podstatnou věcí je to, že na základě těchto dokumentů může podat podnět k realizaci věcí pro město potřebných každý občan města. K tomu je určena i příloha ze Strategického plánu „Projektový záměr“ s komentářem. Využijte této možnosti i Vy, máte-li představy, co je třeba řešit.