Menu
Město Jirkov
jirkov

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

ARMÁDA  SPÁSY ČRlogo - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fontána             

Kontakty:

adresa: Ervěnická 1147, Jirkov

            Školní 1727, Jirkov

kontakty:

Miluše Sedláková, DiS., 773 770 479, e-mail: miluse.sedlakova@armadaspasy.cz

Mgr. Jan Kozel, 773 770 362, e-mail: jan.kozel@armadaspasy.cz

Lucie Garabová, DiS., 773 770 287, e-mail: lucie.garabova@armadaspasy.cz

web: /armadaspasy.cz

provozní doba:

Jirkov, Ervěnická 1147

PO: 12.00 – 19.00

ÚT: 12.00 - 18.00

ST: 12.00 - 19.00

ČT: 12.00 – 18.00

PÁ: 12.00 – 18.00

Jirkov, Školní 1727

PO: 12.00 – 16.00

ÚT:  -----

ST: 12.00 - 16.00

ČT: -----

PÁ: -----

Fontána

Poslání

Nízkoprahové zařízení zajišťuje nabídku společensky žádoucího naplnění volného času v bezpečném prostoru klubu pro děti a mládež ve věku od 6 do 16 let s omezenými příležitostmi a nabízí porozumění a pomoc v obtížné životní situaci. Uživateli je tato služba poskytována zdarma. 

Cíle

Cílem služby je snížit rizika související s negativními vlivy prostředí, a to prostřednictvím této nabídky:

 • volnočasové aktivity (vaření, internet, výlety, výtvarné aktivity, sportovní a taneční aktivity),
 • preventivní aktivity (přednášky, besedy, poskytnutí informací apod.)
 • pomoc s přípravou do školy,
 • výuka základních počítačových dovedností,
 • poskytnutí kontaktu s přirozeným prostředím,
 • rozvíjení schopností, dovedností a znalostí uživatelů,
 • pomoc při řešení obtížných životních situací (např. šikana, vztahy v rodině, problémy se školou),
 • poskytovat této cílové skupině individuální pomoc, podporu a bezpečný prostor se zaměřením na prevenci sociálních rizik.

Cílová skupina

Sociální služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fontána je určena pro děti a mládež ve věku od 6 do 16 let s omezenými příležitostmi, které nemají a potřebují:

 • prostor pro vlastní aktivity,
 • přiměřený prostor pro plnění školních povinností,
 • podporu v nepříznivé životní situaci,
 • bydlí v sociálně vyloučené lokalitě.

Základní obsah poskytované služby

Uživatelům poskytujeme podporu zejména v těchto oblastech:

1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity (klub je vybaven PC učebnou, místností pro kreativní činnosti a zahradou před klubem),
 • pracovně výchovná činnost s dětmi (v klubu jsou realizovány kreativní činnosti, kroužek čtení, klubový časopis),
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (předškolní příprava, uvolňovací cviky zápěstí, řečových cvičení),
 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání (pomoc s přípravou do školy, klidný prostor pro její realizaci a možnost zapůjčení školních pomůcek).

2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí (návštěva knihovny, poznávací vycházky do města a okolí, realizace výletů, sobotní zážitkové akce, společenské akce).

3) sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (v klubu probíhají besedy a přednášky na různé témata, individuální rozhovory s uživatelem, před vstupem do klubu máme záhon s bylinkami, akce i mimo standartní provozní dobu v neklubových prostorech).

4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí (pomoc s vyhledáváním vhodné školy, vyplnění přihlášky),
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (pracovník klubu jako prostředník při zlepšení sourozeneckých vztahů).

5) další, doplňkové poskytované služby:

 • Nabídka křesťanských programů.