Menu
Město Jirkov
jirkov

Plán odpadového hospodářství

Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, nemá obec od 1. 1. 2021 povinnost vytvářet plán odpadového hospodářství

 

Plán OH pro Ústecký kraj je k dispozici na stránkách kraje:

web Ústeckého kraje