Menu
Město Jirkov
jirkov

Plán odpadového hospodářství

Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, nemá obec od 1.1.2021 povinnost vytvářet plán odpadového hospodářství.

Plán OH pro Ústecký kraj je k dispozici na stránkách kraje: