Menu
Město Jirkov
jirkov

Národní plán obnovy - Ministerstvo zemědělství

Pilíř 2:  Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

2.6  Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu

Investice: Drobné vodní toky a malé vodní nádrže

Spolufinancováno EU + MZe + Plán národní obnovy

PROJEKT
"Revitalizace Ovčího rybníka"

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“.

HLAVNÍ CÍL:
Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

 • PŘÍJEMCE DOTACE: Město Jirkov
 • ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
 • ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Vodní díla - TBD, a. s., Praha
 • DODAVATEL:  STAVBY RYBNÍKŮ S. R. O.,  VLAŠIM
 • MÍSTO REALIZACE:  Boleboř
 • CELKOVÉ NÁKLADY: 4.912.049,43 Kč
 • DOTACE: 2.000.000,00 Kč
 • TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31.10.2022
 • CÍL AKCE (PROJEKTU): Zajištění bezpečnosti vodního díla a zlepšení akumulační schopnosti nádrže.

FOTODOKUMENTACE:

Stav před realizací

Ovčí rybník před realizacíOvčí rybník před realizací

Stav v průběhu realizace

Ovčí rybník při realizaciOvčí rybník při realizaci

Stav po realizaci

Ovčí rybník po realizaciOvčí rybník po realizaci


 

Spolufinancováno EU + MZe + Plán národní obnovy

PROJEKT: 
„Revitalizace rybníka V Díře“
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“.

HLAVNÍ CÍL:
Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

 • PŘÍJEMCE DOTACE: Město Jirkov
 • ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
 • ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Vodní díla - TBD, a. s., Praha
 • DODAVATEL:  STAVBY RYBNÍKŮ S. R. O.,  VLAŠIM
 • MÍSTO REALIZACE: Svahová
 • CELKOVÉ NÁKLADY: 3.194.896,10 Kč
 • DOTACE: 1.517.000,00 Kč
 • TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31.10.2022
 • CÍL AKCE (PROJEKTU): Zajištění bezpečnosti vodního díla a zlepšení akumulační schopnosti nádrže.

FOTODOKUMENTACE:

Stav před realizací

Rybník V díře před realizací Rybník V díře předStav v průběhu realizace

Rybník V díře při realizaciRybník V díře při realizaciStav po realizaci

Rybník V díře po realizaciRybník V díře po realizaci


 

Spolufinancováno EU + MZe + Plán národní obnovy

PROJEKT:  
„Revitalizace rybníka Hřebíkárna“
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“.


HLAVNÍ CÍL:
Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

 • PŘÍJEMCE DOTACE: Město Jirkov
 • ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
 • ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Vodní díla - TBD, a. s., Praha
 • DODAVATEL:         STAVBY RYBNÍKŮ S. R. O.,  VLAŠIM
 • MÍSTO REALIZACE:     Jirkov
 • CELKOVÉ NÁKLADY:     4.591.107,65 Kč
 • DOTACE:         2.000.000,00 Kč
 • TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31.10.2022
 • CÍL AKCE (PROJEKTU): Zajištění bezpečnosti vodního díla a zlepšení akumulační schopnosti nádrže

FOTODOKUMENTACE:

Stav před realizací

Rybník Hřebíkárna před realizacíRybík Hřebíkárna před realizacíStav v průběhu realizace

Rybník Hřebíkárna při realizaciRybník Hřebíkárna při realizaciStav po realizaci

Rybník Hřebíkárna po realizaciRybník Hřebíkárna po realizaci