Menu
Město Jirkov
jirkov

rok 2021

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace logo Jirkovanebo návratné finanční výpomoci nad 50 tisíc dle § 10d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum uveřejnění
název smlouvy - částka

3. 12.2021

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1918 Stopaři (249.41 kB) - 20 000 Kč

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1918 Stopaři (247.05 kB) - 49 000 Kč

2. 6. 2021

Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 3. 5. 2019 (213.18 kB)

2. 6. 2021

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Kina Jirkov (230.4 kB) - 400 000 Kč

24. 5. 2021

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost Junáka - českého skauta, střediska Hraničář Jirkov, z.s. (245.92 kB) - 60 000 Kč

30. 3. 2021

Smlouva o poskytnutí dotace pro Klub stolního tenisu Jirkov, z. s. (252.4 kB) - 125 000 Kč

30. 3. 2021

Smlouva o poskytnutí dotace pro SK Ervěnice - Jirkov, z. s. (251.86 kB) - 944 000 Kč

30. 3. 2021

Smlouva o poskytnutí dotace pro Tenisový klub Jirkov, z. s. (252.82 kB) - 359 000 Kč

30. 3. 2021

Smlouva o poskytnutí dotace pro 1. SK Jirkov, z. s. (255.43 kB) - 225 000 Kč

30. 3. 2021

Smlouva o poskytnutí dotace pro Lyžařský klub Jirkov, z. s. (253.69 kB) - 370 000 Kč

30. 3. 2021

Smlouva o poskytnutí dotace pro Florbal Jirkov, z. s. (251.95 kB) - 350 000 Kč

30. 3. 2021

Smlouva o poskytnutí dotace pro Volejbalový klub Jirkov, z. s. (251.85 kB) - 944 000 Kč

30. 3. 2021

Smlouva o poskytnutí dotace na provoz rekreačního areálu Červený Hrádek (236.33 kB) - 590 000 Kč

2. 3. 2021

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Galerie Jirkov (450.4 kB) - 140 000 Kč

2. 2. 2021

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Armády spásy v České republice, z. s. (579.94 kB) - 1 120 000 Kč

2. 2. 2021

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Spolku Prohandicap Jirkov (576.86 kB) - 160 000 Kč