Menu
Město Jirkov
jirkov

Volby do Poslanecké sněmovny 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dnech 20. a 21. října 2017
AKTUÁLNĚ:

19. 10. 2017

Do schránky již každý obdržel volební lístky. Volební lístky byly roznášeny voličům přihlášeným ke dni 5.10.2017 k trvalému pobytu v Jirkově , a to dle seznamu vytištěného z evidence obyvatel k uvedenému datu. Aby mohly být volební lístky správně doručeny konkrétnímu voliči, bylo nezbytné, aby měl volič označenou schránku. Bohužel v mnoha případech se tak nestalo a volební lístky tak nemohly být doručeny.

Voliči, kteří nebyli k uvedenému datu přihlášeni k trvalému pobytu na adrese, kde se v současné době zdržují, nemohli volební lístky obdržet. Těmto občanům distribuoval volební lístky úřad, u kterého jsou hlášeni k trvalému pobytu. Občané, kteří se přihlásili k trvalému pobytu po výše uvedeném datu, obdrželi volební lístky na ohlašovně.

Upozorňujeme naše občany, že pokud z jakýchkoliv důvodů neobdrželi volební lístky, v den voleb je na vyžádání obdrží ve volební místnosti, případně si je mohou vyzvednout ještě v pátek od 8:00 do 13:00 v podatelně Městského úřadu v Jirkově.

O voličský průkaz lze požádat na Městském úřadu v Jirkově, a to:

  • osobně - evidence obyvatel - paní Kršková do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do 16.00 hodin - písemná žádost není nutná, příslušná pracovnice s Vámi žádost vypíše,
  • podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017, Městskému úřadu v Jirkově - není předepsán žádný formulář. Podání může být učiněno v této formě:

a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče;

          b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Informace k hlasování do přenosné volební schránky včetně žádosti a telefonního spojení na jednotlivé okrsky:

Seznam okrsků včetně ulic a čp.:

Zdroj a další informace
Ministerstvo vnitra - www.mvcr.cz

Informace k volbám dle harmonogramu - město Jirkov:

Jmenování zapisovatelek do okrskových volebních komisí:

Jmenování zapisovatelek do okrskových volebních komisí

Informace o počtu a sídle volebních okrsků:

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise:

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Aktualizace 19. října 2017