Menu
Město Jirkov
jirkov

Volnočasové aktivity

Dům dětí a mládeže Jirkov - Paraplíčko

zájmové kroužky na stránkách DDM: zájmové kroužky

Sportovní oddíly

 • Florbal Jirkov, z.s.
 • Volejbalový klub Ervěnice
 • Klub stolního tenisu Jirkov
 • 1. Sportovní klub Jirkov
 • Sk Ervěnice - Jirkov, z.s.
 • Karate sport klub Chomutov a Jirkov
 • Sportovní klub policie Hvězda Jirkov
 • Tenisový klub Jirkov
 • Atletický oddíl
 • Šachový klub Slovan Jirkov

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563 (1. ZŠ)

seznam zájmových útvarů na stránkách školy: Mimoškolní činnost

 • Chemický kroužek
 • Dubový list
 • Dramatický kroužek
 • Základy textil. technik
 • Výtvarný kroužek
 • Sportovní hry
 • Ruská kultura a a tradice
 • Hudební kroužek

Základní škola Jirkov, Studentská 1427 (2. ZŠ)

seznam zájmových útvarů na stránkách školy: Kroužky

 • plavání
 • vybíjená
 • minivolejbal
 • tancování, breakdance
 • flétna
 • dekorativní činnosti
 • basketbal (chlapci a dívky)
 • pěvecko instrumenální
 • školní časopis   ..... a j.

Základní škola Jirkov, Nerudova 1151 (3. ZŠ)

seznam zájmových útvarů na stránkách školy: Zájmové útvary

 • Míčové hry
 • Tvořivé činnosti
 • Sportovní hry
 • Němčina hrou
 • Malování

Městské gymnázium a Základní škola Jirkov (4. ZŠ)

seznam zájmových útvarů na stránkách školy: Přehled zájmových útvarů

 • Míčové hry
 • Florbal
 • Šikula
 • Sportovní hry
 • Německý jazyk
 • Sálová kopaná
 • Vaření
 • Ruční práce
 • Prostorová tvorba
 • Digitální fotografie