Menu
Město Jirkov
jirkov

Rybníky

Novomlýnský rybník na Červeném Hrádku

Novomlýnský rybník byl součást někdejšího panství, na konci 18. století kolem něj vznikala hráz s duby jako promenádní cesta, která pokračovala až do Jirkova (dodnes patrné).

Novomlýnský rybník je situován vedle areálu koupaliště na Červeném Hrádku na pozemku p. č. 189 v k. ú. Červený Hrádek. Celková plocha rybníku je 3,25 ha. Mezi hlavní funkce patří rekrace a chov ryb. Vlastníkem tohoto rybníka je město Jirkov, které má uzavřenou pachtovní smlouvu s Českým rybářským svazem za účelem extenzivního chovu ryb.

novomlýnský rybník novomlýnský rybník

 

Rybník Domov

Rybník Domov byl součástí důmyslného náhonu, který začínal u mostku přes Bělu (pod „hřebíkárnou“), vedl po vrstevnici pod dnešní zahrádkářskou kolonií a současnými zahrádkami, domů v Nerudově ulici až k mlýnu pod „poštovským domem“, kde se stáčel zpět do Běly.

Rybník Domov je situován v Olejomlýnském parku na pozemku p. č. 3168 v k. ú. Jirkov a slouží k chovu ryb. Je v soukromém vlastnictví Českého rybářského svazu. Celková plocha vodní nádrže je 0,2 ha.

 

1

 

2

 

Rybník Plynárna (Mlýnský)

Rybník Plynárna u „sodovkárny“, původně nádrž určená pro „průmyslové“ využití textilky (dnešní Preciosa), nesl název Teichmuhle (Mlýnský rybník). Na přelomu 40. a 50. let 20. století sloužil jako zimní tréninková i turnajová plocha pro jirkovský lední hokej.

Rybník Plynárna je situován na pozemku p. č. 1008 v k. ú. Jirkov mezi korytem Bíliny a ul. Jezerská za Rybářským domem v Jirkově. Tento rybník slouží jako chovný a je v soukromém vlastnictví Českého rybářského svazu. Celková plocha vodní nádrže je 0,7 ha.

 

1

 

2

 

Rybník Hřebíkárna (Olejomlýnský rybník)

"Hřebíkárna“, správně Olejomlýnský rybník byl původně nádrž na užitkovou vodu z Běly pro potřebu přádelny bavlny (tzv. Olejový mlýn), která stála pod ulicí Na Stráni nad dnešním hotelem Bremen (byl vilou vlastníka přádelny). V roce 1899 přádelna vyhořela, změnila majitele, který továrnu přestavěl na brusírnu dřeva. Nádrž sloužila i nadále k „průmyslovému“ využití. Po roce 1945 byla nádrž využívána jako chovný rybník. V roce 2022 byl rybník revitalizován (viz Dotační projekty).

Rybník Hřebíkárna je situován v Olejomlýnském parku na pozemku p. č. 3697/1 v k. ú. Jirkov u restaurace Bremen v Jirkově. Vlastníkem je město Jirkov, které má uzavřenou pachtovní smlouvu s firmou Pavel Škuta za účelem extenzivního chovu ryb. Celková plocha vodní nádrže je 0,7 ha.

Rybník Hřebíkárna Rybník Hřebíkárna

 

Zámecký rybník na Červeném Hrádku

Zámecký rybník je situován v podzámčí zámku Červený Hrádek na pozemku p. č. 292 v k. ú. Červený Hrádek.  Je součástí zámeckého parku, který je nemovitou kulturní památkou.

Vlastníkem rybníku je město Jirkov, které má uzavřenou pachtovní smlouvu s firmou Pavel Škuta za účelem chovu ryb a půjčování lodiček.  Celková plocha vodní nádrže je 1,6 ha.

zámecký rybník 2

 

Březenecké rybníky

1. Březenecký rybník je situován na návsi v obci Starý Březenec u Jirkova na pozemku p. č. 575 v k. ú. Březenec. Celková plocha vodní nádrže je 0,1 ha.

2. Březenecký rybník je situován v blízkosti parku na návsi na pozemku p. č. 474/2 v k. ú. Březenec. Celková plocha vodní nádrže je 0,19 ha.

Vlastníkem obou je město Jirkov, které má uzavřenou pachtovní smlouvu s firmou Pavel Škuta za účelem chovu ryb.

 

1

 

2

 

Ovčí rybník

Ovčí rybník se rozkládá mezi obcemi Jindřišská a Boleboř na pozemku p. č. 902/1 v k. ú. Boleboř.

Vlastníkem rybníku je město Jirkov, které má uzavřenou pachtovní smlouvu s Českým rybářským svazem za účelem extenzivního chovu ryb. Celková plocha vodní nádrže je 1,8 ha. Patří mezi nejkrásnější vodní nádrže. V roce 2022 byl rybník revitalizován (viz Dotační projekty).

 

1

 

Ovčí rybník

 

Rybník V Díře

Rybník V Díře se rozkládá na pozemku p. č. 245 v k. ú. Svahová. Celková plocha vodní nádrže je 0,94 ha. V roce 2022 byl rybník revitalizován (viz Dotační projekty).

Rybník V Díře Rybník V Díře