Menu
Město Jirkov
jirkov

Památné stromy

V Jirkově je vyhlášeno celkem 12 památných stromů. Jedná se o 10 dubů letních, 1 hlošinu úzkolistou a 1 jasan ztepilý. Výše uvedené dřeviny jsou chráněny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Památnými stromy jsou:

 • skupina 8 ks dubu letního v ul. U Dubu
 • dub letní v areálu koupaliště na Červeném Hrádku
 • dub letní u Nivského potoka na Červeném Hrádku
 • hlošina úzkolistá v Olejomlýnském parku
 • jasan ztepilý u cesty Červený Hrádek - Drmaly.

U všech uvedených památných stromů je ze zákona určené ochranné pásmo, což je kruh o poloměru 10 násobku průměru kmene. Pouze u jasanu ztepilého je stanoveno ochranné pásmo odlišně. Je to kruh o poloměru 11m.

Skupina stromů v ul. U Dubu

Skupina stromů v ul. U DubuJedná se o 8 exemplářů dubu letního (Quercus robur L.), které byly vyhlášeny jako památné dne 22.8.1995. Dřeviny rostou v ul. U Dubu na pozemkové p.č. 504/1 v k.ú. Jirkov v Jirkově.

Charakteristika dřevin:

 • Charakter výskytu: skupina
 • Obvody kmenů (výška 130 cm): 209 – 609 cm
 • Výška stromů: 10 - 17 m
 • Výška korun: 5 -15 m
 • Šířka korun: 5 – 15 m
 • Stáří: 150 – 250 let

Důvodem ochrany výše uvedených dřevin je skutečnost, že jsou pozoruhodné svým stářím, rozměry a vzhledem.

Dub letní v areálu koupaliště na Červeném Hrádku

Jedná se o 1 exemplář dubu letního (Quercus robur L.), který byl vyhlášen jako památný dne 23.4.1976. Dřevina roste v areálu koupaliště na Červeném Hrádku na pozemkové p.č. 261/1 v k.ú. Červený Hrádek.

Charakteristika dřeviny:

 • Charakter výskytu: solitera
 • Obvod kmene (výška 130 cm): 513 cm
 • Výška stromu: 27 m
 • Výška koruny: x
 • Šířka koruny: 23 m
 • Stáří: 350 let

Důvodem ochrany výše uvedené dřeviny je skutečnost, že je pozoruhodná svým stářím a rozměry.

Dub letní u Nivského potoka na Červeném Hrádku

Dub letní u Nivského potoka na Červeném HrádkuJedná se o 1 exemplář dubu letního (Quercus robur L.), který byl vyhlášen jako památný dne 27.9.1995. Dřevina roste v břehovém porostu u Nivského potoka na Červeném Hrádku na pozemkové p.č. 158 v k.ú. Červený Hrádek.

Charakteristika dřeviny:

 • Charakter výskytu: v břehovém porostu
 • Obvod kmene (výška 130 cm): 410 cm
 • Výška stromu: 30 m
 • Výška koruny: 28 m
 • Šířka koruny: 13 m
 • Stáří: 200 let

Důvodem ochrany výše uvedené dřeviny je skutečnost, že je pozoruhodná svým stářím a rozměry.

Hlošina úzkolistá v Olejomlýnském parku

Hlošina úzkolistá v Olejomlýnském parkuJedná se o 1 exemplář hlošiny úzkolisté (Eleagnus angustifolia L.), který byl vyhlášen jako památný dne 19.12.1997. Dřevina roste v neudržované zahradě v Olejomlýnského parku na pozemkové p.č. 3064 v k.ú. Jirkov.

Charakteristika dřeviny:

 • Charakter výskytu: neudržovaná zahrada
 • Obvod kmene (výška 130 cm): 214 cm
 • Výška stromu: 15 m
 • Výška koruny: 13 m
 • Šířka koruny: 14 m
 • Stáří: 200 let

Důvodem ochrany je skutečnost, že se jedná v Čechách o pozoruhodný strom svého druhu z hlediska svého stáří a rozměrů.

Jasan u cesty Červený Hrádek - Drmaly

Jasan u cesty Červený Hrádek - DrmalyJedná se o jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), který byl vyhlášen jako památný dne 12.1.2009. Dřevina roste po levé straně silnice směrem z obce Červený Hrádek do obce Drmaly na pozemkové parcele 323 v k.ú. Červený Hrádek u Jirkova.

Charakteristika dřeviny:

 • Charakter výskytu: zapojený lesní porost
 • Obvod kmene (výška 130 cm): 530 cm
 • Výška stromu: 25 m
 • Stáří: 300 let

Důvodem ochrany je neobvykle mohutný vzrůst, výrazné dominantní uplatnění v přilehlém prostředí a vysoká estetická i dendrologická hodnota.
Jasan je vitální, zdravý, stabilní a v dlouhodobém časovém horizontu perspektivní.
Pozn. Výjimečnosti této dřeviny si všiml pan Vošický Rostislav, který dal podnět pro jeho vyhlášení za památný.