Menu
Město Jirkov
jirkov

Pečovatelská služba

logo MěÚSS

U Dubu 1562, 431 11 Jirkov  

Kontakty:

tel.: 474 684 432, fax: 474 684 308

e-mail: info@meussj.cz

web: www.meussj.cz

Stručný popis

Pečovatelská služba podporuje setrvání klientů v jejich přirozeném prostředí. Je určena rodinám s dětmi a osobám, které jsou v nepříznivé sociální situaci spojené se sníženou soběstačností zejména z důvodu zdravotního či mentálního postižení, chronického onemocnění a věku. Pečovatelská služba je určena osobám, které pro zvládání běžných denních činností potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Doplňuje péči rodiny a podporuje ji při pochopení a zajištění potřeb klienta v domácím prostředí, včetně nastavení péče, podpory a pomoci se zajištěním technických podmínek pro péči. Pečovatelská služba zajišťuje také v rámci zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovod dětí se specifickými poruchami z Jirkova a přilehlých obcí do škol a školských zařízení.

Cílem Pečovatelské služby je umožnit prostřednictvím individuální podpory běžný způsob života klienta v jeho přirozeném prostředí. Cílem je také vytvářet vhodné prostředí, jistoty, bezpečí a podporovat klienty ve využívání běžně dostupných veřejných služeb, včetně udržení běžných vazeb v přirozené komunitě.

Posláním Pečovatelské služby poskytované Městským ústavem sociálních služeb Jirkov je umožnit klientům a jejich rodinám v co největší míře zachovat běžný způsob života v jejich původním prostředí.

Pečovatelská služba je poskytována klientům 365 dní v roce vždy od 7:00 do 21:00 hod. Kapacita je v průběhu dne a týdne rozložena na dílčí rozdělení kapacit. Maximální kapacita (5) je plněna ve všední dny od 9:00 do 21:00. Služba je poskytována na území města Jirkova a přilehlých obcí (Otvice, Zaječice, Vrskmaň, Drmaly, Pesvice, Vysoká Pec, Březenec, Strupčice).

Pečovatelská služba dle platné legislativy obsahuje tyto základní činnosti:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC,

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 • dovoz nebo donáška jídla,
 • pomoc při přípravě jídla a pití,
 • příprava a podání jídla a pití; tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4,

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • běžný úklid a údržba domácnosti,
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
 • donáška vody,
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
 • běžné nákupy a pochůzky,
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
 • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
 • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

Všechny výše uvedené úkony jsou za úhradu dle platného sazebníku.  

vozidlo pečovatelské služby