Menu
Město Jirkov
jirkov

Pečovatelská služba

logo MěÚSS

Mládežnická 1753, 431 11 Jirkov  

Kontakty

Jednání se zájemcem, domluvení prohlídky: Bc. Anděla Bendová, mob.: +420 777 757 106.

Stručný popis

Pečovatelská služba podporuje setrvání klientů v jejich přirozeném prostředí. Je určena rodinám s dětmi a osobám, které jsou v nepříznivé sociální situaci spojené se sníženou soběstačností zejména z důvodu zdravotního či mentálního postižení, chronického onemocnění a věku. Pečovatelská služba je určena osobám, které pro zvládání běžných denních činností potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Doplňuje péči rodiny a podporuje ji při pochopení a zajištění potřeb klienta v domácím prostředí, včetně nastavení péče, podpory a pomoci se zajištěním technických podmínek pro péči. Pečovatelská služba zajišťuje také v rámci zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovod dětí se specifickými poruchami z Jirkova a přilehlých obcí do škol a školských zařízení.

Cílem Pečovatelské služby je umožnit prostřednictvím individuální podpory běžný způsob života klienta v jeho přirozeném prostředí. Cílem je také vytvářet vhodné prostředí, jistoty, bezpečí a podporovat klienty ve využívání běžně dostupných veřejných služeb, včetně udržení běžných vazeb v přirozené komunitě.

Posláním Pečovatelské služby poskytované Městským ústavem sociálních služeb Jirkov je umožnit klientům a jejich rodinám v co největší míře zachovat běžný způsob života v jejich původním prostředí.

Pečovatelská služba je poskytována klientům 365 dní v roce vždy od 7:00 do 21:00 hod. Služba je poskytována na území města Jirkova a přilehlých obcí (Otvice, Zaječice, Vrskmaň, Drmaly, Pesvice, Vysoká Pec, Březenec, Strupčice).

Pečovatelská služba dle platné legislativy obsahuje tyto základní činnosti:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
•    pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
•    pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
•    pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
•    pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
•    pomoc při úkonech osobní hygieny,
•    pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
•    pomoc při použití WC,

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
•    zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
•    dovoz nebo donáška jídla,
•    pomoc při přípravě jídla a pití,
•    příprava a podání jídla a pití; tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4,

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
•    běžný úklid a údržba domácnosti,
•    pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
•    donáška vody,
•    topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
•    běžné nákupy a pochůzky,
•    velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
•    praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
•    praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
•    doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
•    doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

Všechny výše uvedené úkony jsou za úhradu dle platného úhradovníku. 

vozidlo pečovatelské služby