Menu
Město Jirkov
jirkov

Kludského vila

 

kludského vilaVila ve Vinařické ulici, prošla rozlehlou rekonstrukcí. Město získalo na opravu třicetimilionovou dotaci. Nyní se v areálu nachází knihovna (Městská knihovna), přednáškové salónky, expozice k osobě Karla Kludského a oddychové místo pro děti i dospělé.

 


Nad vstupní bránou je zděný oblouk, kterému vévodí dvě sochy šelem, lva a lvice. Není tomu náhodou. V roce 1920 vilu včetně okolních budov a pozemků od Melitty Kühnové koupil majitelKLudský světoznámého cirkusu Karel Kludský. Ten pozemek užíval především jako zimoviště zvířat. Po smrti Karla Kludského 8. srpna 1927 převzali cirkus jeho synové Karel a Rudolf. Proslulý cirkus bohužel ničily důsledky hospodářské krize i záhadná úmrtí zvířat. V únoru roku 1934 Kludští cirkus rozpustili. Vila byla státem v roce 1950 vyvlastněna a usadilo se v ní velitelství 1. praporu 3. pohraniční brigády. V roce 1968 se do vily přestěhovala zvláštní škola, která zde sídlila až do roku 1985. Ve vile se v poslední dekádě 20. století vystřídaly různé místní organizace např.: Junáci, Cesta naděje či křesťanské společenství Archa 77. V roce 2005 projevila o budovu zájem knihovna, která v tu dobu sídlila v nevyhovujících podmínkách v areálu Horník. Avšak vypracování projektové dokumentace bylo zahájeno až v roce 2007. Během tří let se největších změn dočkal park, v kterém nově vznikly altány ve tvaru manéže a dětská hřiště s cirkusovými prvky. Opravena byla i někdejší vrátnice, která nyní slouží jako sociální zařízení ve prospěch veřejnosti. Místní knihovnu zdobí busta Karla Kludského, plakáty z jeho doby či fotografie cirkusové rodiny.

 

 

hřiště hřiště hřiště