Menu
Město Jirkov
jirkov

Plán zasedání ZM

Jednání zastupitelstva města (ZM) svolává starosta města minimálně 1x za 3 měsíce.

Termíny zasedání s navrženým programem jsou minimálně 7 dní předem zveřejněny na úřední desce a na místech ve městě obvyklých k zveřejňování (výlepové plochy společnosti RENGL, s.r.o.)

Pravomoci zastupitelstva jsou dány zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 84)

informace

Zasedání jsou veřejná, konají se obvykle ve středu, v zasedací místnosti městského úřadu v Jirkově od 15 hodin.

Připomínky mohou občané vznést při každém projednávaném bodu, na konci zasedání je vždy bod diskuse, kdy veřejnost může vznést dotazy, přednést své náměty a podněty k vedení města.

 

Nadcházející ZM:

 

17. 4. 2024 - ZM č. 11 ve volebním období 2022-2026

 

Podkladové materiály do zasedání Zastupitelstva města Jirkova

 

26. 6. 2024

 


 

Uskutečněné ZM:


informace
YouTube:
Zvukové záznamy z jednání zastupitelstva města

Přehled usnesení přijatých na jednotlivých zasedání zastupitelstva města

 

14. 2. 2024 - ZM č. 10 ve volebním období 2022-2026

31. 1. 2024 - ZM č. 9 ve volebním období 2022-2026

06. 12. 2023 - ZM č. 8 ve volebním období 2022-2026

20. 9. 2023 - ZM č. 7 ve volebním období 2022-2026

28. 6. 2023 - ZM č. 6 ve volebním období 2022-2026

26. 4. 2023 - ZM č. 5 ve volebním období 2022-2026

15. 2. 2023 - ZM č. 4 ve volebním období 2022-2026

14. 12. 2022 - ZM č. 3 ve volebním období 2022-2026

23. 11. 2022 - ZM č. 2 ve volebním období 2022-2026

Ustavující zasedání ZM volebního období 2022-2026