Menu
Město Jirkov
jirkov

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Volby do zastupitelstev obce se konají ve dnech 5. a 6. října 2018

Vzory

Informace k volbám - Městský úřad Jirkov (registrační úřad)

Jmenné seznamy kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí 5. - 6. 10. 2018 na webu ČSÚ:

Hlasování do přenosné volební schránky:

O hlasování do přenosné volební schránky může volič s trvalým pobytem v Jirkově požádat Městský úřad, odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti:

  • nejlépe telefonicky na tel. 474 616 424 nebo 474 616 421  do 5. 10. 2018 do 12:00 hodin,
  • nebo žádost vyplnit a zaslat na adresu Městský úřad Jirkov, Nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov k rukám pí. Jany Krškové, aby tuto žádost OVSVV obdržel nejpozději dne 5. 10. 2018 do 12.00 hodin (na obálku uvedete v levém rohu „žádost o volební schránku“)
  • nebo vyplněnou žádost lze přinést osobně a odevzdat nejpozději dne 5. 10. 2018 do 12,00 na podatelně městského úřadu Jirkov.

Pokud volič ve výše uvedeném termínu nestačí nebo zapomene o přenosnou volební schránku požádat, může tak ještě učinit ve dnech voleb 5. a 6. 10. 2018, kdy o přenosnou volební schránku přímo požádá příslušnou okrskovou volební komisi (telefonní čísla na zapisovatele příslušné okrskové volební komise pro voliče budou funkční až od 14.00 hodin dne 5. 10. 2018) - viz odkaz výše Přehled telefonního spojení do volebních okrsků ve městě Jirkov

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin do zastupitelstva města Jirkova a obcí Boleboř, Otvice, Pesvice, Strupčice, Vrskmaň, Všestudy a Vysoká Pec:

Městský úřad/Úřední deska (volby)

Zdroj a další informace k volbám do zastupitelstev obcí
Ministerstvo vnitra:

Aktualizováno 3. října 2018