Menu
Město Jirkov
jirkov

Volby do zastupitelstev obcí 2022

volby 2022

 

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Jirkova na www.volby.cz

Zápis o výsledku voleb (zvolení zastupitelé) (93.46 kB)

 


Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech 23. a 24. září 2022.

 

Informace pro voliče:

informace

Jmenné seznamy kandidátů

pro volby do zastupitelstva města Jirkova ve dnech 23. - 24. září 2022:

 

Zaregistrované subjekty v obci Jirkov

Název volební strany (typ volební strany) - řazeno abecedně

 • „Jirkov 21. století“ (Politická strana)
 • „STAN a Zdraví Sport Prosperita“ (Koalice politických hnutí)
 • ANO 2011 (Politické hnutí)
 • Komunistická strana Čech a Moravy (Politická strana)
 • Lepší Jirkov – Lepší sever  (Sdružení politického hnutí a nezávislých kandidátů)
 • Náš Jirkov  (Sdružení politického hnutí a nezávislých kandidátů)
 • Občané městu, město občanům   (Politické hnutí)
 • Občanská demokratická strana   (Politická strana)
 • Strana zelených   (Politická strana)
 • Svoboda a přímá demokracie (SPD) s podporou PRO    (Koalice politického hnutí a politické strany)
 • Svobodní  (Politická strana)

 

Volební okrsky, hlasování

Volební místnosti pro volby do Zastupitelstva města Jirkova budou otevřeny v pátek 23. 9. od 14 do 22 hodin, v sobotu 24. 9. od 8 do 14 hodin. Dle místa trvalého bydliště si v souboru "Oznámení o místě a době konání voleb do zastupitelstva" najdete, do kterého z 13 volebních okrsků patříte.

Hlasovací lístky

Nejpozději 20. 9. 2022 by měli mít všichni ve své schránce volební hlasovací lístky. Ty byly roznášeny voličům přihlášeným ke dni 8. 9. 2022 k trvalému pobytu v Jirkově, a to dle seznamu vytištěného z evidence obyvatel k uvedenému datu.

Aby mohly být volební lístky správně doručeny konkrétnímu voliči, je nezbytné, aby měl volič označenou schránku. Bohužel, v mnoha případech tomu tak není a hlasovací lístky doručeny být nemohou.

Voliči, kteří nebyli k uvedenému datu přihlášeni k trvalému pobytu na adrese, kde se v současné době zdržují, nemohli volební lístky obdržet. Těmto občanům distribuoval volební lístky úřad, u kterého jsou hlášeni k trvalému pobytu.

Upozorňujeme naše občany, že pokud z jakýchkoliv důvodů neobdrželi volební lístky, v den voleb je na vyžádání obdrží ve volební místnosti, případně si je mohou vyzvednout ještě v pátek od 8:00 do 13:00 v kanceláři evidence obyvatel Městského úřadu v Jirkově.

Jak upravit hlasovací lístek?

V obecních volbách máte více možností, jak upravit hlasovací lístek. Máte totiž tolik hlasů, kolik se v obci volí zastupitelů. V Jirkově se volí 25 členů zastupitelstva. A jak můžete s těmito hlasy naložit? Máte tři možnosti! Ostatní varianty způsobí, že Váš hlas bude považován za neplatný. Více ve videu:

YouTube/Volby 2022/Jak upravit hlasovací lístek

Hlasování do přenosné volební schránky

O hlasování do přenosné volební schránky může volič s trvalým pobytem v Jirkově požádat Městský úřad, odbor vnitřní správy a rozvoje (OVSaR):

 •  nejlépe telefonicky na tel. 474 616 424 nebo 474 616 481  do 23. 9. 2022 do 12:00 hodin,

NEBO

 •  žádost (12.27 kB) vyplnit a zaslat na adresu Městský úřad Jirkov, Nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov k rukám Bc. Ivany Pytlíkové, aby tuto žádost OVSaR obdržel nejpozději dne 20. 9. 2022 do 12.00 hodin (na obálku uvedete v levém rohu „žádost o volební schránku“)

NEBO

 • vyplněnou žádost (12.27 kB) lze přinést osobně a odevzdat nejpozději dne 23. 9. 2022 do 12,00 na podatelně městského úřadu Jirkov.

Pokud volič ve výše uvedeném termínu nestačí nebo zapomene o přenosnou volební schránku požádat, může tak ještě učinit ve dnech voleb 23. a 24. 9. 2022, kdy o přenosnou volební schránku přímo požádá příslušnou okrskovou volební komisi (telefonní čísla na zapisovatele příslušné okrskové volební komise pro voliče budou funkční až od 14.00 hodin dne 23. 9. 2022

 


Další informace


Městský úřad Jirkov  - registrační úřad

 

informace

Vzory