Menu
Město Jirkov
jirkov

Terénní sociální práce Oblastní charita

Oblastní charita Most logo

P. Jilemnického 2457, 434 01 Most

Kontakty:

tel.: 476 119 999

e-mail: charita@charitamost.cz

web: www.charitamost.cz

IČO 708 289 20

 

Působnost v Jirkově

Realizace projektu Amare Roma („Naši Romové“ – v rámci projektu CZ.1.04.3.2.01/19.00297)

Kontakt pro Jirkov

Pod Břízami 5321, 430 04 Chomutov (budova bývalého Telecomu)

kontaktní osoba: Drapák Kristián

tel.: 603 148 127

e-mail: drapak@charitamost.cz

 

Terénní programy

v lokalitě Jirkov od 8:00 do 16:00 každý pracovní den.

Popis činnosti

Pomáháme lidem při hledání zaměstnání a při postupu jak správně jednat s potencionálním zaměstnavatelem. Doprovázíme klienty při jednání s veřejnou správou např. na úřadech, na soudech, se zaměstnavateli a jinými institucemi. Jednání s uživateli probíhá v jejich přirozeném prostředí..

 

Sociální služba pro rodiny s dětmi SAS Jirkov

- poskytujeme službu dle harmonogramu

              Ambulantní forma                                  Terénní forma

PO      7:30-9:00  a  12:00-13:00                       9:00-12:00 a 13:00-16:00
ÚT     10:30-13.00                                            10:30-11:30 a 12:00-16:00
ST       7:30-9:00 a 12:00-13:00                         9:00-12:00 a 13:00 -16:00
ČT       7:30-10:30 a 12:00-13:00                     10:30 -11:30. 12:00 – 16:00
PÁ                             Administrativní den

Popis činnosti:

Posláním  sociální služby pro rodiny s dětmi (SAS) je pomáhat při řešení problémů, které nepříznivě ovlivňují fungování rodiny a samy rodiny s dětmi nejsou schopny je řešit. Jedná se o rodiny s dětmi ve věku 0-18 let z kulturně, geograficky a socioekonomicky znevýhodněného prostředí, rodiny bez dobrých podmínek pro kvalitní způsob života s omezenými návyky. Cílem služby je rozvíjet schopnosti uživatelů. Preventivně působit před sociálním vyloučením skrz vhodné volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi. Dalšími cíli SAS jsou: rozvoj rodičovských kompetencí, podpora rodiny k aktivnímu a samostatnému řešení obtížných situací, pomoc při řešení konkrétních problémů (zprostředkování kontaktu s institucemi, nezaměstnanost, hygienické návyky, vzdělávání dětí, hospodaření v domácnosti), podporovat vztahy a komunikaci v rodině.

Odborné sociální poradenství + dluhová poradna:

              Ambulantní forma                      Terénní forma

PO        8:00-12:00                                    12:00 -16:00
ÚT                             Administrativní den
ST        8:00-12:00                                    12:00 -16:00
ČT        8:00-12:00                                    12:00 -16:00
PÁ        8:00 -16:00

Popis činnosti:

Poskytujeme odborné sociální poradenství a dluhové poradenství (insolvenční návrhy). Dluhová poradna má akreditaci  schválenou MS  ČR pod č.j: MSP -19/2018 –OINS –AKRO/9

Služba je poskytována ambulantně i v domácím prostředí v různých oblastech např. sociální systém – sociální dávky, bydlení, zaměstnání, mezilidské vztahy, sepisování úředních dopisů a žádostí.

NZDM ZAHRADA  pro věkovou skupinu 15-26 let v případě zajmu

jedná se o EU projekt POCHOB

Ambulantní forma:                                        

PO  13:00  -  18:00
ÚT  13:00  -  18:00                    
ST  13:00  -  18:00
ČT  13:00  -  18:00                                            
PÁ  13:00 -   18:00

Popis činnosti:

Služba je určena dětem a mládeži, které se ocitly v obtížné životní situaci nebo jsou jí ohroženy, a které nevyhledávají standardní formy institucionalizované pomoci a péče.

Jde o navazování kontaktu, poskytování informací, odbornou pomoc, podporu a vytváření podmínek pro sociální začlenění a pozitivní změnu v způsobu života. Jedná se o stacionární formu sociální služby nízkoprahového charakteru. Cílem je minimalizovat možná rizika související s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohly řešit svoji nepříznivou sociální situaci.

V období prázdnin(červenec-srpen) je služba poskytována od  9:00 -15:00 hod         

Charita - při hře