Menu
Město Jirkov
jirkov

Ústecký kraj

Logo Ústecký krajProgram na podporu JSDHO a ostatních složek IZS pro rok 2023

Obměna zásahových oděvů
23/SML1371/SOPD/INF

 • Realizace 2023
 • Předpokládané celkové výdaje:     180 000,00  Kč
 • Dotace:                                           162 000,00  Kč   

Předmětem projektu je pořízení 10 ks třívrstvých zásahových oděvů. Záměrem projektu je částečná obměna stávajících oděvů. Nově pořízené zásahové oděvy budou sloužit po dobu jejich bezpečné použitelnosti pro zásahovou činnost.
Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti členů výjezdové jednotky při zásahu.
 
Projekt byl podpořen Ústeckým krajem.

www.kr-ustecky.cz

 


Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS pro rok 2023

Nákup vozidla zvláštního určení pro MěP Jirkov  
23/SML1325/SOPD/INF

 • Realizace 2023
 • Předpokládané celkové výdaje:      800 000,00  Kč
 • Dotace:                                           150 000,00  Kč   

Předmětem projektu je nákup vozidla zvláštního určení pro MěP Jirkov za účelem umožnit strážníkům vykonávat svou činnost v požadované kvalitě a rychlosti.
Pro výkon motohlídky je třeba používat prostředek, který je schopen dopravit strážníky z místa na místo v co nejkratším čase a s vhodným vybavením potřebným pro splnění úkolu.

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem.

www.kr-ustecky.cz

 


logo

Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS pro rok 2022

Rekonstrukce kamerových bodů MKDS Jirkov
22/SML3365/SOPD/INF

 • Realizace 2022
 • Celkové výdaje:                   233 510,00  Kč
 • Dotace:                                150 000,00  Kč   

Předmětem projektu je rekonstrukce kamerových bodů v ul. Krátká č. p. 1647 a ul. Krušnohorská č. p. 1651 v Jirkově.
Cílem projektu je zajistit bezproblémový chod MKDS a umožnit strážníkům MěP lepší dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, dohled nad dodržováním veřejného pořádku, nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích a především zefektivnit prevenci kriminality.

www.kr-ustecky.cz

 


Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS pro rok 2022

Obměna prostředků spojové služby
22/SML3384/SOPD/INF

 • Realizace 2022
 • Celkové výdaje:        180 215,00 Kč
 • Dotace:                     161 730,00 Kč   

Předmětem projektu je nákup vozidlové radiostanice, multinabíječe k nabíjení více RDST, zejména najednou, ručních RDST včetně příslušenství (ruční mikrofon, cestovní nabíječ). Cílem projektu je vybavit jednotku SDH plně funkčními prostředky, zlepšit tím spojení při zásahové činnosti a zajistit tak spolehlivější a rychlejší zásah, či řešení mimořádné události.

www.kr-ustecky.cz

 


Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS pro rok 2019

Radiokomunikační zařízení pro MěP Jirkov
19/SML1427/SOPD/KH

 • Realizace 2019
 • Celkové plánované výdaje:  136 930,00  Kč
 • Dotace:                                122 930,00  Kč  

Předmětem projektu je umístění technologického zařízení (převaděče) na střeše městské věže,  které zajistí kvalitní radiový přenos mezi jednotlivými vysílačkami, jež používají strážníci MěP Jirkov. Díky tomuto převaděči dojde k odstranění hluchých míst ve městě, ve kterých v současné době přenos nefunguje vůbec nebo je ve velmi špatné kvalitě. Převaděč dále umožní přijímání a odesílání přesnější informací o GPS poloze jednotlivých vysílaček. Účelem projektu je zlepšení radiového provozu, zkvalitnění přenosu informací o GPS poloze a umožnění vzájemné radiové komunikace přímo mezi jednotlivými ručními stanicemi.

www.kr-ustecky.cz

 


Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS pro rok 2018

Propojení městského dohlížecího kamerového systému mezi MěP a PČR
18/SML1860/SOPD/KH

 • Realizace 2018
 • Celkové výdaje:     218 683,00  Kč
 • Dotace:                   98 900,00  Kč  

Předmětem projektu je vybudování bezdrátového propojení městského kamerového dohledového systému (dále MKDS) Městské policie v Jirkově s obvodním oddělením PČR v Jirkově pro možnost sledování obrazových výstupů z kamerových bodů MKDS města Jirkova a stahování dat obrazových signálů dálkově ze strany Policie České republiky.

www.kr-ustecky.cz

 


Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018

Pomník obětem 1. světové války – Svojsíkovy sady
18/SML2805/SOPD/KP

 • Realizace 2018
 • Celkové výdaje:             218 500,00 Kč
 • Dotace:                            50 000,00  Kč  

Předmětem projektu je oprava zchátralého Památníku obětem 1. světové války, který vznikl v roce 1928 v parku na místě bývalého hřbitova sv. Anny, v dnešních Svojsíkových sadech.

Realizace projektu podpoří zachování významu důležitých historických událostí republiky i města v paměti obyvatel.

www.kr-ustecky.cz

 


V roce 2012 poskytl Ústecký kraj z „Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 2010-2013“ městu Jirkov neinvestiční dotaci ve výši 1.160.895 Kč. Z této částky byly financovány tyto práce – obnova lesa sadbou (první zalesnění), ochrana mladých lesních porostů proti buřeni, zvěři a myšovitým hlodavcům a prořezávky.

V roce 2011 poskytl Ústecký kraj z „Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 2010-2013“ městu Jirkov neinvestiční dotaci ve výši 1.870.045 Kč. Z této částky byly financovány tyto práce – obnova lesa sadbou (první zalesnění), ochrana mladých lesních porostů proti buřeni, zvěři a myšovitým hlodavcům a rekonstrukce porostů náhradních dřevin.