Menu
Město Jirkov
jirkov

Ústecký kraj

logo

 

Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS pro rok 2022

Rekonstrukce kamerových bodů MKDS Jirkov
22/SML3365/SOPD/INF

Realizace 2022

Celkové výdaje:                   233 510,-  Kč
Dotace:                                150 000,-  Kč   


Předmětem projektu je rekonstrukce kamerových bodů v ul. Krátká č. p. 1647 a ul. Krušnohorská č. p. 1651 v Jirkově.
Cílem projektu je zajistit bezproblémový chod MKDS a umožnit strážníkům MěP lepší dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, dohled nad dodržováním veřejného pořádku, nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích a především zefektivnit prevenci kriminality.

www.kr-ustecky.cz

 


Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS pro rok 2022

Obměna prostředků spojové služby
22/SML3384/SOPD/INF

Realizace 2022

Celkové výdaje:                   180 215,-  Kč
Dotace:                                161 730,-  Kč   


Předmětem projektu je nákup vozidlové radiostanice, multinabíječe k nabíjení více RDST, zejména najednou, ručních RDST včetně příslušenství (ruční mikrofon, cestovní nabíječ). Cílem projektu je vybavit jednotku SDH plně funkčními prostředky, zlepšit tím spojení při zásahové činnosti a zajistit tak spolehlivější a rychlejší zásah, či řešení mimořádné události.

www.kr-ustecky.cz

 


Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS pro rok 2019

Radiokomunikační zařízení pro MěP Jirkov
19/SML1427/SOPD/KH

Realizace 2019

Celkové plánované výdaje:  136 930,-  Kč
Dotace:                                122 930,-  Kč  

Předmětem projektu je umístění technologického zařízení (převaděče) na střeše městské věže,  které zajistí kvalitní radiový přenos mezi jednotlivými vysílačkami, jež používají strážníci MěP Jirkov. Díky tomuto převaděči dojde k odstranění hluchých míst ve městě, ve kterých v současné době přenos nefunguje vůbec nebo je ve velmi špatné kvalitě. Převaděč dále umožní přijímání a odesílání přesnější informací o GPS poloze jednotlivých vysílaček. Účelem projektu je zlepšení radiového provozu, zkvalitnění přenosu informací o GPS poloze a umožnění vzájemné radiové komunikace přímo mezi jednotlivými ručními stanicemi.

www.kr-ustecky.cz

 


Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS pro rok 2018

Propojení městského dohlížecího kamerového systému mezi MěP a PČR
18/SML1860/SOPD/KH

Realizace 2018

Celkové výdaje:                  218 683,-  Kč
Dotace:                                 98 900,-  Kč  

Předmětem projektu je vybudování bezdrátového propojení městského kamerového dohledového systému (dále MKDS) Městské policie v Jirkově s obvodním oddělením PČR v Jirkově pro možnost sledování obrazových výstupů z kamerových bodů MKDS města Jirkova a stahování dat obrazových signálů dálkově ze strany Policie České republiky.

www.kr-ustecky.cz

 


Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018

Pomník obětem 1. světové války – Svojsíkovy sady
18/SML2805/SOPD/KP

Realizace 2018

Celkové výdaje:                  218 500,- Kč
Dotace:                                 50 000,-  Kč  

Předmětem projektu je oprava zchátralého Památníku obětem 1. světové války, který vznikl v roce 1928 v parku na místě bývalého hřbitova sv. Anny, v dnešních Svojsíkových sadech.

Realizace projektu podpoří zachování významu důležitých historických událostí republiky i města v paměti obyvatel.

www.kr-ustecky.cz