Menu
Město Jirkov
jirkov

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

 

 

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Prioritní osa: Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

 

Rekonstrukce Kludského vily v ul. Vinařická 363, Jirkov pro účely městské knihovny

CZ.1.09./1.2.00/09.00068

  • Realizace 2010
  • Celkové výdaje:  40 153 547,90 Kč
  • Dotace:               31 247 085,21 Kč  

Obsahem projektu byla rekonstrukce Kludského vily za účelem přestěhování knihovny do vhodnějších prostor a využití objektu k volnočasovým aktivitám dětí, mládeže i dospělých. Součástí projektu bylo vybudování koutku věnovanému rodině Kludských. Přilehlá  zahrada slouží jako zázemí pro návštěvníky knihovny, rodiče s dětmi, mateřské školy a další, kteří prostor zahrady mohou využít k relaxaci, odpočinku i hrám. Často se zde pořádají i vzdělávací a kulturní akce.


Školní hřiště pro ZŠ Krušnohorská a ZŠ Studentská

CZ.1.09./1.2.00/16.00288

  • Realizace 2010
  • Celkové výdaje:  29 793 232,90 Kč
  • Dotace:              26 572 475,18 Kč  

Cílem projektu bylo vybudovat hřiště mezi základními školami Krušnohorská a Studentská –  areál nabízející možnost provozovat lehkou atletiku, kopanou, tenis, volejbal, basketbal a další sporty. Hřiště je využíváno za účelem sportovního vyžití obyvatel města, pro výuku tělesné výchovy žáků základních škol, pro účely tréninků a soustředění sportovních klubů, pořádání pravidelných i nepravidelných akcí.


Rekonstrukce komunikací a veřejných prostranství v historickém centru města Jirkova

CZ.1.09/1.2.00/29.00643

  • Realizace 2011 – 2012
  • Celkové výdaje:  66 203 153,42 Kč
  • Dotace:               54 567 292,73 Kč  

Záměrem projektu byla obnova historického jádra města Jirkova. Cílem bylo obnovit sociální a urbanisticko-estetickou roli historického centra města Jirkova, a tím přispět ke zlepšení kvality života obyvatel města a ke zvýšení jeho atraktivity. Nově zrekonstruovaná veřejná prostranství v historickém centru a funkční dopravní i prostorové řešení umožnilo, aby současné funkce městského centra byly vnímány komplexněji jako prostor pro kulturní a sociální interakci, tj. místa pro odpočinek, relaxaci a setkávání lidí. 

Dále projekt řešil zlepšení technického stavu a bezpečnosti na komunikacích v centru Jirkova. Výsledkem projektu jsou lépe přístupné plochy pro osoby s pohybovým a orientačním handicapem.

Došlo k uskutečnění klíčových stavebních prací, které je možné shrnout do několika základních bodů:

a) Vybudování nových povrchů komunikací a současné zpřehlednění dopravní situace

b) Rekonstrukce dvou mostů a vybudování dřevěné lávky pro pěší (na místo původní lávky)

c) Instalace nového esteticky a funkčně vhodnějšího pouličního osvětlení , instalace vhodného městského   mobiliáře

d) Instalace nového zábradlí a obdobných doplňkových objektů

e) Výsadba nové zeleně a koncepční úprava zeleně stávající

f) Rekonstrukce historické kašny