Menu
Město Jirkov
jirkov

Kamerový systém

logo MěP JirkovMěstský kamerový dohlížecí systém byl v Jirkově poprvé uveden do provozu dne 14.11.1997 jako jeden z preventivních prostředků města a policie za účelem zvýšení pocitu bezpečí občanů, ochrany majetku a veřejného pořádku v exponovaných částech města.

Od doby prvního vybudování městského dohlížecího kamerového systému prošel celý kamerový systém postupnou modernizací, a to jak venkovních kamerových bodů, kdy černobílé obrazy byly nahrazeny barevným přenosem, až po modernizaci řídícího pracoviště do současné podoby.

 

2

Rozmístění kamer

Rozmístění kamer

Kamera č. 1 - ul. Ervěnická 1068

monitoruje ul. Ervěnickou, Nerudovu, Dvořákovu, prostor za Kulturním domem a okolí 

Rozmístění kamer

Kamera č. 2 - ul. Studentská 1272

monitoruje areál Horník, ul. Studentskou, Pod Přivaděčem a okolí

Rozmístění kamer

Kamera č. 4 - ul. Na Borku 1612

monitoruje ul. Na Borku, obchvatovou komunikaci a areál bývalého Podniku služeb

Rozmístění kamer

Kamera č. 5 - ul. Gen. Svobody 1713

monitoruje ul. Gen. Svobody, Pod Přivaděčem, Hornickou a okolí

Rozmístění kamer

Kamera č. 6 - ul. Smetanovy Sady 1552

monitoruje ul. Smetanovy sady, pěší zónu, ul.   Tkalcovskou, částečně i ul. Dvořákovu a okolí

Rozmístění kamer

Kamera č. 7 - ul. Alešova 1508

monitoruje autobusové nádraží a okolí

kamerový bod na náměstí

Kamera č. 8 - nám. Dr. Edv. Beneše

monitoruje náměstí a okolí

Rozmístění kamer

Kamera č. 9 - ul. Krušnohorská 1662

monitoruje ul. Krušnohorskou a široké okolí, sleduje bezpečný příchod dětí do okolních škol

Rozmístění kamer

Kamera č. 10 - ul. Mládežnická 1635

monitoruje ul. Mládežnická a SNP, včetně parkoviště a široké okolí včetně multifunkčního hřiště.

Rozmístění kamer

Kamera č. 15 - ul. Krušnohorská 1657

monitoruje Staré Vinařice, ul. Krušnohorskou ve směru obchvatové komunikace a široké okolí, včetně parkoviště. 

Rozmístění kamer

Kamera č. 16 - ul. Vinařická 1425

monitoruje ul. Vinařická, přilehlá parkoviště, Kludského vilu a okolí.

Rozmístění kamer

Kamera č. 24 - lampa VO, Březenec

monitoruje Březenec, garáže, areál PSJ, část Nových Ervěnic a okolí.

Naborku 1623

Kamera č. 25 - Na Borku 1623

monitoruje ul. Na Borku, SNP a okolí

SNP 1634

Kamera č. 26 - SNP 1634

monitoruje ul. SNP, přilehlá parkoviště a okolí

Mládežnická 1640

Kamera č. 27 - Mládežnická 1640

monitoruje ul. Mládežnická, SNP a okolí

Krátká 1647

Kamera č. 28 - Krátká 1647

monitoruje ul. Krátká, Krušnohorská, přilehlá parkoviště a okolí

Krušnohorská 1651

Kamera č. 29 - Krušnohorská 1651

monitoruje ul. Krušnohorská, prostor objektu Městského gymnáziza a Základní školy Jirkov a okolí

K.Marxe 1676

Kamera č. 30 - K. Marxe 1676

monitoruje ul. K. Marxe, Krušnohorská a okolí

Pionýrů 1704

Kamera č. 31 - Pionýrů 1704

monitoruje ul. Pionýrů, přilehlá parkoviště a okolí

Gen. Svobdy 1724

Kamera č. 32 - Gen. Svobody 1724

monitoruje přilehlá parkoviště a okolí

Gen. Svobody 1707

Kamera č. 33 -Gen. Svobody 1707

monitoruje ul. Gen. Svobody, přilehlá parkoviště a okolí

Městské gymnázium

Kamera č. 34 - Městské gymnázium a Základní škola Jirkov

monitoruje prostor kolem objektu,multifunkční hřiště, přivadeče a okolí

Studentská 1265

Kamera č. 35 - Studentská 1265

monitoruje ul. Studentská a okolí

Studentská 11

Kamera č. 36 - Studentská 1261

monitoruje ul. Studentská a okolí

Pacholíkova 1056

Kamera č. 37 - ul. Pacholíka

monitoruje přilehlé dětské hřiště, parkoviště a okolí

Osvobození 1112

Kamera č. 38 - ul. Osvobození

monitoruje atrium přilehlých domů a okolí

Osvobození

Kamera č. 40 - ul. Osvobození

monitoruje spodní část ulice Osvobození až po křižovatku s ulicí Chomutovská a přilehlé okolí

K. Čapka

Kamera č. 41 - ul. K. Čapka

monitoruje mateřskou školu, atrium K. Čapka a přilehlé okolí

K.Popelky

Kamera č. 42 - ul. K. Popelky

monitoruje ul. K. Popelky, přilehlé parkoviště, částečně ZUŠ a přilehlé okolí

Palackého 1030

Kamera č. 43 - Palackého 1030

monitoruje prostor k ZUŠ, atrium domů K. Popelky, Ervěnická a okolí

Palackého 1032

Kamera č. 44 - Palackého 1032

monitoruje prostor ul. Palackého, ul. Dvořákova a okolí

Olejomlýnský park

Kamera č. 45 - Olejomlýnský park

monitoruje areál Olejomlýnského parku včetně hracích prvků (lanovka)

Olejomlýnský park

Kamera č. 46 - Olejomlýnský park

monitoruje areál Olejomlýnského parku včetně hracích prvků (rampy)

Olejomlýnský park

Kamera č. 47 - Olejomlýnský park

monitoruje areál Olejomlýnského parku včetně hracích prvků (most)

Olejomlýnský park

Kamera č. 48 - Olejomlýnský park

monitoruje areál Olejomlýnského parku včetně hracích prvků (altán)

Olejomlýnský park

Kamera č. 49 - Olejomlýnský park

monitoruje areál Olejomlýnského parku vč. hracích prvků (dopravní hřiště)

K. H. Máchy

Kamera č. 50 - K. H. Máchy 1124

monitoruje prostor ul. K.H.Máchy, J.K.Tyla, ul.Šimkova a okolí

ul. Osvobození

Kamera č. 51 - Osvobození 1064

monitoruje prostor ul. Osvobození, ul.Ervěnickou, část ulice Hrdinů a okolí


Pevnými kamerami jsou monitorovány chodba pokladny Městského úřadu a vchod do služebny Městské policie, tzn. ochoz areálu Horník a vnitřní prostor atria, kde jsou zaparkována služební vozidla.

Fotopasti

Městská policie Jirkov k plnění úkolů využívá i tzv. fotopasti. Jejich rozmístění se mění dle aktuálních potřeb vyplývajících z bezpečnostní situace.

Jak šel čas...

Kamerový systém na počátku svého fungování obsahoval sedm kamerových bodů v lokalitách nám. Dr. E. Beneše, ul. Smetanovy sady, ul. Alešova, ul. B. Němcové, ul. Ervěnická a dvěma kamerami je monitorován vchod služebny městské policie.

V roce 1999 je kamerový systém rozšířen o další dvě kamery v ul. Na Borku a v ul. Gen. Svobody.

V roce 2002 připojena ke kamerovému systému další kamera v ul. Studentská.

V roce 2005 dochází ke zprovoznění kamerového bodu v ul. Krušnohorská a o rok později je do této lokality přidán další kamerový bod.

V roce 2006 dochází k modernizaci řídícího pracoviště obsluhy kamerového systému.

V roce 2007 je celé řídící pracoviště kamerového systému přemístěno do nového sídla městské policie v bývalém areálu Horník.

V roce 2008 je městský kamerový systém rozšířený o kamerový bod v ul. Mládežnická.

V roce 2010 přibyly čtyři kamerové body na místní přehradě, dvě kamery jsou pevné, dvě otočné.

V roce 2010 dochází k významné přestavbě centrálního pracoviště pro ovládání kamerového systému. Systém je plně modernizován, sledovací monitory nahrazují plazmové obrazovky, začíná etapa digitalizace kamerového systému. V rámci této přestavby je zbudován další kamerový bod v ul. Vinařická.

V roce 2011 je kamerový systém rozšířený o kameru v Březenci.

30. 10. 2014 byla dokončena realizace tří kamer v lokalitě Ervěnice financována z projektu prevence kriminality "Jirkov - rozšíření městského kamerového dohlížecího systému v sociálně vyloučené lokalitě Ervěnice" Ministerstvem vnitra ČR. Na realizaci se město Jirkov podílelo spoluúčastí ve výši 10% z celkové ceny projektu.

Dne 23. 10. 2015 byla dokončena realizace tří kamer z projektu prevence kriminality "Jirkov - rozšíření městského kamerového dohlížecího systému v sociálně vyloučené lokalitě Ervěnice" financována Ministerstvem vnitra. Město Jirkov se na realizaci podílelo 10% podílem.

Dne 6.10.2016 byla dokončena realizace dvou kamer z projektu prevence kriminality "Jirkov - rozšíření městského kamerového dohlížecího systému v sociálně vyloučené lokalitě Ervěnice" financována Ministerstvem vnitra. Město Jirkov se na realizaci podílelo 10% podílem.

Dne 27. 10. 2017 byla dokončena instalace dvou nových kamerových bodů z projektu Prevence kriminality, jsou hrazeny z přidělené dotace Ministerstva vnitra ČR a schváleným podílem města Jirkova.

V roce 2018 došlo k propojení kamerového systému z MěP na obvodní oddělení Policie ČR. Ta má tak v případě potřeby možnost sama ovládat jednotlivé kamery a vyhodnocovat pořízené záznamy.

V letech 2020-2022 dochází k obměně nejstarších kamer za kamery nové s vyšším rozlišením a nočním přísvětlením.

V roce 2022 se na rekonstruovanou budovu Komerční banky vrátila i kamera kamerového systému.