Menu
Město Jirkov
jirkov

Národní plán obnovy - Ministerstvo pro místní rozvoj

 

logo národní plán obnovy

 

 

 

Program: Národní plán obnovy
Komponenta: 1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení
Subkomponenta pod níž výzva spadá: 1.6.1 Zavedení nového stavebního zákona a pozemkového zákona do praxe

198_Jirkov_IT vybavení pro stavební úřad – počet balíčků 7
CZ.31.9.0/0.0/0.0/24_119/0008964

  • Realizace 2024
  • Předpokládané celkové výdaje:     385 000 Kč
  • Dotace EU:                                    385 000 Kč      

Předmětem projektu je vybavení stavebního úřadu výkonnou výpočetní technikou, která zajistí zefektivnění povolovacích postupů a zrychlí stavební řízení.