Menu
Město Jirkov
jirkov

Elektroodpady

 

Elektrické a elektronické zařízení podléhá zpětnému odběru, kdy podrobnosti o něm jsou stanoveny vyhláškou č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízením a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi.

 

informaceMěsto Jirkov spolupracuje se společnostmi Elektrowin a.s.Asekol a.s., které provozují kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu (velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrických nástrojů a nářadí).

 

V současné době mají občané města k dispozici 4 sběrná místa, na která je možné elektroodpad z domácností odevzdat a jsou to následující:

 

Město

Název

Adresa

PSČ

Přístup pro prodejce

 

Jirkov 1

Expert ČR s.r.o. - Jirkov

Obchodní zóna 268 (u Kauflandu)

431 11

NE

 

Jirkov

HM Tesco Jirkov

Smetanovy sady 2152

431 11

NE

 

Jirkov

Město Jirkov - sběrný dvůr

Březenec 704

431 11

ANO

 

Jirkov

Milan Falcman - OMAT, Jirkov

Ervěnická 1146

431 11

NE

 

 

Dále jsou ve městě k dispozici stacionární kontejnery na elektrozařízení v těchto lokalitách:

  • ulice Budovatelů (mezi č. p. 1356 a 943)
  • ulice Ervěnická (u č. p. 1004)
  • ulice Krušnohorská (u č. p. 1658)
  • ulice Krušnohorská (u č. p. 1674)
  • ulice Vinařická (pod Horníkem)
  • ulice Dvořákova (parkoviště)

 

Mapa stanovišť kontejnerů na elektroodpad

(kategorie "místa na odpad - ELEKTRO", stisknout "uplatnit nastavení")

 


Zpracování elektrického a elektronického odpadu je z environmentálního hlediska aktuálním problémem.
info Tyto odpady obsahují celou řadu látek a materiálů zatěžujících životní prostředí, ale zároveň celou řadu materiálů, které je možné velmi efektivně využívat – recyklovat. Mezi toxické látky obsažené v tomto odpadu patří zejména těžké kovy (Hg, Cd a Pb), luminofory v obrazovkách a zářivkách, displeje na bázi tekutých krystalů (LCD) nebo látky poškozující ozonovou vrstvu. Aby mohla samotná recyklace proběhnout, musí být zajištěn sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení odděleně od jiných druhů odpadů.

Tyto odpady jsou pak dále tříděny a demontovány na jednotlivé materiály, které je možné následně recyklovat.

osvědčení ASEKOL       osvědčení ELEKTROWIN

 

  Děkujeme, že třídíte...  Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.