Menu
Město Jirkov
jirkov

rok 2017

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace logo Jirkovanebo návratné finanční výpomoci nad 50 tisíc dle § 10d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum uveřejnění
název smlouvy - částka

8. června 2017
Smlouva o poskytnutí dotace na investice pro Sk Ervěnice - Jirkov, z. s. - 300 000 Kč.

8. června 2017
Smlouva o poskytnutí dotace na investice pro 1. Sportovní klub Jirkov, z. s. - 100 000 Kč.

8. června 2017
Smlouva o poskytnutí dotace pro Tenisový klub Jirkov - 197 000 Kč.

8. června 2017
Smlouva o poskytnutí dotace pro Klub stolního tenisu, z. s. - 110 000 Kč.

 

 

 

8. června 2017

Smlouva o poskytnutí dotace pro Florbal Jirkov, z. s. - 100 000 Kč.

 

8. června 2017
Smlouva o poskytnutní dotace pro 1. Sportovní klub Jirkov, z. s. - 132 000 Kč.

 

31. května 2017

Smlouva o poskytnutní dotace pro Lyžařský klub Jirkov, z. s. - 173 000

 

31. května 2017
Smlouva o poskytnutí dotace pro Volejbalový klub Jirkov, z. s. - 680 000 Kč.

31. května 2017

Smlouva o poskytnutí dotace pro SK Ervěnice - Jirkov, z. s. - 650 000 Kč.

 

31. května 2017

Smlouva o poskytnutí dotace na projekt Koncerty vážné hudby - 70 000 Kč.

 

31. května 2017
Smlouva o poskytnutí dotace na provoz rekreačního areálu Červený Hrádek - 590 000 Kč.

 

16. března 2017
Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Galerie Jirkov - 140 000 Kč.

 

16. března 2017
Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Kina Jirkov - 314 000 Kč.

 

12. ledna 2017
Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Spolku Prohandicap Jirkov - 105 000 Kč.

12. ledna 2017
Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Armády Spásy v České republice, z.s., Centrum sociálních služeb Jirkov - 300 000 Kč.