Menu
Město Jirkov
jirkov

Kompostéry zdarma

Jirkov usiluje spolu s dalšími obcemi svazku Chomutovsko o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento z celkového komunálního odpadu, který končí následně na skládce. Rozhodli jsme se maximálně podporovat systém domácího kompostování.

Zájemcům z řad majitelů rodinných domů či zahrádek na území města Jirkova (Jirkov, Červený Hrádek, Březenec, Jindřišská) byly poskytnuty zcela ZDARMA kvalitní domácí kompostéry, které byly zakoupeny z finančních prostředků EU a Ústeckého kraje.

Nyní je k dispozici dalších 65 kompostérů.

Kompostéry byly pořízeny za podpory Ústeckého kraje z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2025 v rámci projektu "Chomutovsko kompostéry pro občany - horské obce", reg. č. ZPZ_OH_0015_22.

Kompostér
Kompostér

Ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už během jediné sezóny získat kvalitní kompost, protože významně urychluje proměnu bioodpadu. Bioodpad v něm nepáchne a kompostér působí esteticky.

 

Suroviny vhodné do kompostéru:

Zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky), zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček), exkrementy hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin.

Případné dotazy zodpoví ing. Lenka Manica z odboru majetku města a útvaru investic. Tel.: 474 616 443, e-mail: l.manica@jirkov.cz.

 

informaceFormulář - kompostéry zdarma

 


kompostéry

 

CHOMUTOVSKO předchází vzniku komunálního odpadu – 4 – údolní obce

kompostéry pro občany 3

kompostéry plakát

 

kompostéry plakát