Menu
Město Jirkov
jirkov

Kompostéry zdarma - formulář

Tímto beru na vědomí, že město Jirkov zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy (viz – Informace o zpracování osobních údajů).

 

informaceV žádosti musí být vyplněny všechny kolonky.

Po odeslání se Vám objeví potvrzující věta, že formulář byl odeslán.

 

Kompostéry byly pořízeny za podpory Evropské unie z Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027, Priority 1, Specifického cíle 1.5, Opatření 1.5.1 Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů v rámci projektu "Chomutovsko - kompostéry pro občany - 6", reg. č. CZ.05.01.05/01/22_024/0000844.

 

Máte zájem o kompostér zdarma?

Jsem:

označuje povinné pole.