Menu
Město Jirkov
jirkov

Dobrý výsledek ohledně životního prostředí

Osvědčení.

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zaslala městu Osvědčení o úspoře emisí, kde jsou uvedeny výsledky za rok 2021, kterých Jirkov dosáhl. Občané tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

 

„Děkujeme Jirkovu a jeho obyvatelům za dlouholetou spolupráci,“ vzkazuje Martina Filipová, regionální ředitelka EKO-KOMu.

V loňském roce bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartónů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů uspořeno 23,9 miliónu GJ energie. To zhruba odpovídá průměrné roční spotřebě více než 367 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém EKO-KOM ke snížení emisí o 987 597 tun CO2 ekvivalentu.

Datum vložení: 16. 6. 2022 8:56
Datum poslední aktualizace: 20. 6. 2022 8:51
Autor: Vladimír Vacula