Menu
Město Jirkov
jirkov

Hlasování do přenosné volební schránky

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

9. 10. 2017
Hlasování do přenosné volební schránky včetně žádosti

Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 20. a 21. října 2017, může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Městský úřad Jirkov, Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti (dále jen OVSVV), a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

V takovém případě vyšle příslušná okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky a výpisem ze stálého seznamu voličů pro volby do PS Parlamentu ČR.

Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Členové okrskové volební komise, kteří se dostaví k voliči osobně na jeho žádost, předloží průkazku člena okrskové volební komise případně občanský průkaz.

O hlasování do přenosné volební schránky může volič s trvalým pobytem v Jirkově požádat OVSVV nejlépe telefonicky na tel. 474 616 424, 474 616 421  do 20. 10. 2017 do 12:00 hodin, nebo žádost vyplnit a zaslat na adresu Městský úřad Jirkov, Nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov k rukám pí Jany Krškové, aby tuto žádost OVSVV obdržel nejpozději dne 20. 10. 2017 do 12.00 hodin (na obálku uvedete v levém rohu „žádost o volební schránku“) nebo vyplněnou žádost lze přinést osobně a odevzdat nejpozději dne 20. 10. 2017 do 12,00 na podatelně Městského úřadu Jirkov.

Pokud volič ve výše uvedeném termínu nestačí nebo zapomene o přenosnou volební schránku požádat, může tak ještě učinit ve dnech voleb 20. a 21. 10. 2017, kdy o přenosnou volební schránku přímo požádá příslušnou okrskovou volební komisi:

(telefonní čísla na zapisovatele příslušné okrskové volební komise pro voliče budou funkční až od 14.00 hodin dne 20. 10. 2017.)

okrsek číslo sídlo ulice
1.

Základní umělecká škola
mobil: 723 192 139

Chomutovská 267
2. 1. Základní škola
474 721 252
Budovatelů 1563
3.

1. Základní škola
474 721 252

Budovatelů 1563
4. 7. Mateřská škola "Kaštánek"
474 654 090
Smetanovy sady 1558
5. 2. Základní škola
mobil: 606 566 280
Studentská 1427
6. 5. Mateřská škola "Čtyřlístek"
mobil: 606 459 477
Studentská 1318
7. 3. Základní škola
474 654 286
Nerudova 1151
8. 3. Základní škola
474 654 286
Nerudova 1151
9. Březenec čp. 36 (budova MS Muflon Jirkov)
mobil: 727 827 398
Březenec 36
10. 1. Mateřská škola "Mašinka"
474 654 413
Na Borku 1644
11. Městské gymnázium a Základní škola Jirkov
mobil: 731 059 339
Krušnohorská 1675
12. Městské gymnázium a Základní škola Jirkov
mobil: 601 083 969
Krušnohorská 1675
13. 1. Mateřská škola "Mašinka"
474 654 413
Na Borku 1644

Hlasování do přenosné volební schránky

Přehled telefonního spojení do volebních okrsků ve městě Jirkov