Sledujte nás

   logo facebook logo instagram  logo youtube


mobilní rozhlas

Zveme vás

plakát

Kalendář akcí

kalendář akcí

Fotografická soutěž

plakát - fotografická soutěž

INFORMACE K SOUČASNÉ SITUACI

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přehled výběrových a zadávacích řízení vyhlášených městem Jirkov:

www.tenderarena.cz/jirkov


Výsledky veřejných zakázek malého rozsahu:

Město/praktické informace/výsledky

Dotace poskytované městem Jirkov

Dotační programy jsou vyhlašovány vždy aktuálně na každý rok:

DOTAČNÍ PROGRAMY

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Ochrana osobních údajů

Ochrana oznamovatele

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 781
TÝDEN: 3048
CELKEM: 2620032

Obsah

Volná pracovní místa - konkursní řízení       logo města

 


 

Rada města Jirkov vyhlašuje

jako orgán  vykonávající působnost zřizovatele vůči příspěvkové organizaci Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s  § 166 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s  vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, ve znění pozdějších předpisů

 

  konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov

 

Předpoklady:

 • odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o  změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • občanská a morální bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů
 • osobnostní předpoklady pro vedoucí pracovní místo ředitele školy (zejména řídící, komunikační a organizační schopnosti)

 

K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopid následujících písemností:

 • doklady o získání odborné kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • doklad o dosavadním průběhu všech zaměstnání a délce praxe, potvrzený posledním zaměstnavatelem, včetně uvedení pracovního zařazení
 • strukturovaný profesní životopis
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele školy (ne starší 2 měsíců)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ČR (ne starší 3 měsíců)
 • koncepci dalšího rozvoje základní školy (v rozsahu max. 5 normostran A4)


 

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky je 1. 9. 2022.

 

Přihláška s požadovanými doklady (přihlášku, životopis a koncepci rozvoje vlastnoručně podepište a uveďte datum) musí být doručena nejpozději 31. 1. 2022 ve 12 hodin na adresu:

Městský úřad Jirkov, Odbor sociálních věcí a školství, nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov.

O datu doručení rozhoduje razítko podatelny MěÚ Jirkov.

 

Obálku je nutné označit slovy: "KONKURZ - Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov - neotvírat".

 

Schváleno Radou města Jirkova - usnesení č. 27/28/RM/2019 ze dne 20. 12. 2021.

 


 

Celélogo pdf znění oznámení (489.85 kB)