Sledujte nás

   logo facebook logo instagram  logo youtube


mobilní rozhlas

Zveme vás

plakát

Kalendář akcí

kalendář akcí

Fotografická soutěž

plakát - fotografická soutěž

INFORMACE K SOUČASNÉ SITUACI

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přehled výběrových a zadávacích řízení vyhlášených městem Jirkov:

www.tenderarena.cz/jirkov


Výsledky veřejných zakázek malého rozsahu:

Město/praktické informace/výsledky

Dotace poskytované městem Jirkov

Dotační programy jsou vyhlašovány vždy aktuálně na každý rok:

DOTAČNÍ PROGRAMY

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Ochrana osobních údajů

Ochrana oznamovatele

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 16
DNES: 1077
TÝDEN: 1077
CELKEM: 2578368

Obsah

Rybářské lístky


 

Od 1. 7. 2011 vydává rybářský lístek občanům České republiky obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt. Cizincům vydává rybářský lístek obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu se zdržují.

Pokud tedy máte trvalé bydliště nebo jste cizinec, který se zdržuje v následujících obcích:

Boleboř, Orasín, Svahová, Jirkov, Červený Hrádek, Březenec, Jindřišská, Otvice, Pesvice, Strupčice, Sušany, Hošnice,Vrskmaň, Vysoká Pec, Drmaly, Pyšná, bude Vám rybářský lístek vydán

Městským úřadem v Jirkově, odborem SÚaŽP – Ing. Vančurová Zlata,

kanc. č. 34, patro 3. v budově čp. 1, tel: 474 616 435, e-mail: vancurova@jirkov.cz.

 

Žádost o vydání rybářských lístků lze stáhnout v sekci: Žádosti a formuláře.

 


K vydání rybářského lístku občanům ČR  a cizincům je potřeba

 • předložit platný občanský průkaz, cestovní doklad nebo jiný osobní doklad
 • vyplnit žádost (k dispozici na odboru stavebního úřadu a životního prostředí)
 • předložit doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek, osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo rybářskou stráž)
 • platný rybářský lístek nebo licence vydaná v zemi, jejímž je občanem (jen pro rybářské lístky pro cizince)
 • uhrazení správního poplatku

 

RL pro cizince

Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání.

Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní.

RL se vydá cizinci zdržující se v obvodu MěÚ Jirkov  za těchto podmínek:

 • dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní,
 • jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní,
 • osvědčením o získané kvalifikaci podle odstavce (složení zkoušky)
 • oprávněním obdobným rybářskému lístku vydaným v cizím státě

 

Pokud se bude cizinec prokazovat oprávněním obdobným rybářskému lístku či přímo rybářským lístek vydaným v jeho zemi, musí:

 • pokud se jedná o státního příslušníka země, která má s ČR podepsanou „Mezinárodní smlouvu o právní pomoci“ - není třeba žádného dalšího ověřování listin
 • pokud se jedná o státního příslušníka země, která je signatářem Haagské Úmluvy o Apostille – zde postačí ověření listin pouze Apostillou (ověřovací doložkou). Originál (kopii) listiny včetně připojené Apostilly je pak nutné přeložit do jednacího jazyka (soudní překladatel).
 • pokud se jedná o státního příslušníka země, která nemá s ČR podepsanou „Mezinárodní smlouvu o právní pomoci“ a ani není signatářem Haagské Úmluvy o Apostille – zde je nutné ověření listin tzv. superlegalizací.

Výše uvedený postup se vztahuje pro RL na dobu neurčitou, 10 let, 3 roky a 1 rok.

K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní včetně se nevyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů a postačí pouze doklad totožnosti. Jedná se tzv.“ o dovolenkové chytání“.

 

Poplatky za vydání rybářského lístku

a) Vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

 • 30 dní - 200 Kč                           
 • 1 rok - 100 Kč  
 • 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce - 50 Kč
 • 3 roky  - 200 Kč
 • 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce  - 100 Kč
 • 10 let - 500 Kč
 • 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého  povolání nebo funkce - 250 Kč
 • na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let  -1 000 Kč
 • na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce  - 500 Kč

b)   Povolení výkonu rybářského práva  - 2 000 Kč

 

Poznámka:

Poplatek podle písmene a) třetí, páté, sedmé a deváté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.