Menu
Město Jirkov
jirkov

SVS, a.s.

logo svsAdresa: Teplice, Přítkovská 1689

Url: www.svs.cz

  • společnost je vedena u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 466
  • IČ: 49099469
  • akciová společnost, jejímiž akcionáři jsou obce bývalého Severočeského kraje
  • akcie byly privatizací SČVaK přiděleny jednotlivým obcím podle počtu obyvatel, nejsou obchodovatelné,
  • společnost vlastní veškerý infrastrukturní majetek, tj. úpravny vody, vodovodní sítě, kanalizační sítě a čističky odpadních vod, jejichž provozovatelem je na základě smlouvy SČVaK.