Menu
Město Jirkov
jirkov

Honební společenstva

Rejstřík honebních společenstev dle § 28 zákona č. 449/2001, o myslivosti, naleznete na internetových stránkách obce s rozšířenou působností - Chomutova  www.chomutov-mesto.cz.

Vlastní honitba s názvem „Boleboř“

 • založena v roce 2008
 • v nájmu Lesy města Jirkova, příspěvková organizace
 • Celková výměra honitby činí 11 145 318 m2:
  • Město Jirkov - 10 062 907 m2 (vlastní pozemky)
  • Lesy ČR, s.p.- 150 414 m2 (přičleněné )
  • Pozemkový fond ČR, ÚP Chomutov - 143 715 m2 (přičleněné)
  • Pozemkový fond ČR, ÚP Teplice - 21 056 m2
  • obec Boleboř - 222 521 m2 (přičleněné)
  • Římskokatolická farnost Boleboř - 19 920 m2 (přičleněné)
  • Drobil-Energo, Plzeň - 65 186 m2 (přičleněné)
  • drobní vlastníci - 457 356 m2 (přičleněné)
  • vlastník neznámý - 2 243 m2 (přičleněné)

Vlastní honitba s názvem „Lesná“

 • založena v roce 2008
 • v nájmu pan Antonín Herzán
 • Celková výměra honitby činí 16 456 668 m2 :
  • Město Jirkov - 795 617 m2 (vlastní pozemky)
  • Lesy ČR, s.p. - 74 993 m2 (přičleněné)
  • Pozemkový fond ČR, ÚP Teplice - 21 056 m2 (přičleněné)
  • Pozemkový fond ČR, ÚP Chomutov - 33 699 m2 (přičleněné)
  • obec Boleboř - 9 264 m2 (přičleněné)
  • obec Vysoká Pec - 86 180 m2 (přičleněné)
  • obec Hora Svaté Kateřina - 15 026 m2 (přičleněné)
  • L.A.M. v.o.s., Chomutov - 23 462 m2 (přičleněné)
  • Drobil – Energo s.r.o., Plzeň - 71 468 m2 (přičleněné)
  • drobní vlastníci - 486 713 m2 (přičleněné)
  • vlastník neznámý ÚZSVM CV - 2 281 m2 - přičleněné
  • vlastník neznámý PF CV - 35 909 m2 přičleněné

Město Jirkov, jako majitel pozemků ve společenstevních honitbách, je členem honebního společenstva:

Honební společenstvo Vysoká Pec - 116 311 m2 (město zastupuje p. Karel Šimek)
Honební společenstvo Jindřišská - 3 657 998 m2 (město zastupuje Ing. Jaromír Fiala)
Honební společenstvo Mezihoří - 348 681 m2 (město zastupuje p. Zdeněk Špecián)
Honební společenstvo Březenec – Blatno - 340 005 m2 (město zastupuje p. Václav Havlíček)
Dále má město Jirkov pozemky přičleněné do vlastní honitby Lesů ČR, s.p. s názvem „Obora Červený Hrádek“ o výměře 514 857 m2 (město Jirkov zde zastupuje starosta Ing. Radek Štejnar).