Menu
Město Jirkov
jirkov

Informace o počtu a druzích podaných stížností a petic

Za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 bylo přijato celkem 37 stížností a 2 petice:

Petice

1x petice za zrušení dětského hřiště

1x petice ve věci dopravní obslužnosti - linka č. 13 a č. 16
 

Přijaté stížnosti:

  • stížnosti, týkající se veřejného prostranství - 16x
  • stížnosti, týkající se mezilidských vztahů + sousedské spory - 8x
  • stížnosti na činnost MěP - 3x
  • stížnosti týkající se ŽP - 2x
  • stížnost na příspěvkové organizace a jejich zaměstnance - 1x
  • stížnosti na zajištění sekání trávy - 3x
  • stížnosti na zaměstnance či pracovní postup MěÚ - 1x
  • stížnosti na ostatní podnikatelské subjekty - 3x

 

Petice a stížnosti

Datum vložení: 12. 1. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 1. 2017 0:00
Autor: Ilona Doksanská