Menu
Město Jirkov
jirkov

Pracovníci

JménoFunkceTelefon / E-mail
Ing. Milan Reinervedoucí OMMaÚI474 616 440
608 931 002
reiner@jirkov.cz
Danuše Buriánovázástupce vedoucího, referent správy pozemků474 616 449
601 130 928
d.burianova@jirkov.cz
Martina Cermanováreferent investic474 616 444
725 911 910
cermanova@jirkov.cz
Vojtěch Gobbi DiS.referent správy majetkové, ekonom odboru474 616 442
v.gobbi@jirkov.cz
Ing. Barbora Javůrkováreferent ŽP474 616 448
734 201 181
b.javurkova@jirkov.cz
Michaela Křesákováreferent správy majetkové474 616 446
604 196 354
m.kresakova@jirkov.cz
Ing. Lenka Manicareferent ŽP474 616 443
606 566 280
l.manica@jirkov.cz
Ing. Bc. Lenka Lhotákováreferent správy majetkové 474 616 447
725 911 907
l.lhotakova@jirkov.cz
Ing. Lenka Pfafflováreferent dopravy474 616 442
601 130 930
pfafflova@jirkov.cz
Kamila Rasochováreferent správy pozemků474 616 441
601 130 928
rasochova@jirkov.cz
Ing. Pavlína Krulichováreferent správy majetkové474 616 447
603 406 655
p.krulichova@jirkov.cz
Bc. Vladislav Rybářreferent investic474 616 445
607 240 076
v.rybar@jirkov.cz
Jitka Žemličkováreferent investic474 616 444
725 911 912
zemlickova@jirkov.cz