Menu
Město Jirkov
jirkov

Informace odboru majetku města a útvaru investic MěÚ

Zobrazeno 1-30 ze 253
info

Hřiště v ul. Kludského opět otevřeno

Datum: 24. 5. 2022

Rychlé info - hřiště v ul. Kludského opět otevřeno.

provozní řád

Provozní řády na hřištích

Datum: 20. 8. 2021

Jsme si vědomi, že provozní řády nejen na dětských hřištích bývají návštěvníky často opomíjeny, proto bychom vás na ty naše rádi upozornili. Časté porušování je bohužel na denním pořádku. Mějme na paměti, že herní prvky jsou určeny především dětem...

nové lavičky ve městě

Nové lavičky ve městě

Datum: 16. 8. 2021

Nově jsme umístili sestavu dvou laviček se stolem do ulice Červenohrádecká, jednu lavičku do ulice Smetanovy sady a jednu k U-rampě do areálu nad základní školou v ulici Krušnohorská.

Pokračujeme tím v rozšiřování a doplňování městského mobiliáře.

vandalismus

Boj s vandalismem

Datum: 6. 6. 2021

Na jedné straně město pracuje na zlepšení občanské vybavenosti, na straně druhé se potýká s jejím ničením. Vandalové zapalují popelnice, shazují odpadové nádoby do přivaděče, poškozují lavičky i jinou občanskou vybavenost. Odstranění těchto závad je časově i finančně velmi náročné, ...

vyčištěné griloviště

Příprava na letní sezónu - nové lavičky a vyčištěné griloviště

Datum: 6. 6. 2021

Práce na občanské vybavenosti pokračují nejen v rámci akce "Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě - Horní sídliště" ale i v dalších částech města. Na psí louce v ul. Školní byly umístěny nové lavičky a jeden stůl ...

Ilustrační fotografie

Rekonstrukce komunikací v ulicích SNP a Mládežnická

Datum: 18. 8. 2020

V rámci regenerace horních sídlišť včera začaly přípravné práce plánované rekonstrukce komunikací v ulicích SNP a Mládežnická. Firma rozdělila stavbu na dvě etapy. V současné době se připravuje frézování a bourání komunikací, které občanům komplikuje zaparkování vozidel. Žádáme motoristy o trpělivost, auta zatím mohou parkovat v horní části Mládežnické a zítra stavební firma opatří dopravní značky detailním plánkem, kde všude je možné zaparkovat. Je nám líto, že se stavba nepříjemně dotkne mnoha obyvatel, ale bez těchto opatření celkovou rekonstrukci realizovat nelze.

ilustrační foto

Rekonstrukce ulic SNP a Mládežnická

Datum: 3. 8. 2020

Jedna z velmi důležitých akcí letošního roku je tu. V době nouzového stavu bylo řešeno její případné odložení, ale nakonec realizována bude. Práce jsou plánovány maximálně na rok s přestávkou v zimních měsících. Hotovo by tak mělo být v červenci příštího roku. Stavba se bude provádět ve dvou etapách tak, aby vždy bylo zachováno užívání půlky parkovacích ploch. Přesné termíny provádění jednotlivých etap ještě nejsou stanoveny, staveniště bylo teprve předáno dodavateli, který začne s rekonstrukcí ihned po vyřízení všech náležitostí. Předpoklad je v půlce srpna. Do zahájení stavby a osazení dopravního značení stavby bude možné všechny parkovací plochy používat jako kteroukoliv jinou veřejně přístupnou parkovací plochu. Je nutné sledovat a respektovat instalované dopravní značení, které sem umístí zhotovitel stavby. Placená parkovací místa budou zrušena, stejně jako byly zrušeny např. i při rekonstrukci parkoviště Na Borku. Stejně jako tehdy si budou muset v průběhu stavby všichni řidiči najít své parkovací místo dle momentálních možností, někdy i ve větší vzdálenosti od svého bydliště, město nemá povinnost zajistit náhradní parkovací plochy. Je nám líto, že se tato stavba nepříjemně dotkne mnoha obyvatel, ale bez těchto opatření celkovou rekonstrukci realizovat nelze.

ilustrační foto - práce na silnici

Oprava ul. Palackého pod čerpací stanicí

Datum: 31. 7. 2020

Město Jirkov uplatnilo u zhotovitele stavby Rekonstrukce ul. Palackého - II. etapa reklamaci propadlého místa v pásu pro cyklisty, v místě pod čerpací stanicí v ul. Palackého (směr Most). Vlastní rekonstrukce komunikace probíhala v roce 2016 a v minulém roce jsme zaznamenali závadu, tzn. drobné trhliny v asfaltu a lokální propadlé místo. Se zhotovitelem bylo domluveno, že opravu provede v průběhu měsíce srpna 2020. Tímto žádáme motoristy i cyklisty o zvýšenou pozornost při průjezdu této části komunikace v ulici Palackého - pod čerpací stanicí a o dodržování přechodného dopravního značení.

uzavírka ul. Křižíkova

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Křižíkově ulici

Datum: 7. 7. 2020

V těchto dnech byla zahájena akce SVS s názvem "CV 012087 Jirkov, Křižíkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", která by měla trvat do 9.10.2020. V ulici Křižíkova v úseku od ZŠ k č. p. 1578, v ulici U Dubu v prostoru před vjezdem do areálu ZŠ a v části ulice M. Majerové kolem domu č.p. 1439 bude provedena kompletní rekonstrukce kanalizace a vodovodu. S tím jsou spojena dopravní omezení:

upozornění

Dočasné zrušení MHD zastávek v ulici Studentská

Datum: 30. 6. 2020

Jak jsme již informovali, tento víkend budou zahájeny opravy povrchu komunikací v zálivech zastávek MHD v ulici Studentská. Po dobu provádění oprav, které budou probíhat od soboty do pondělka, nebudou zastávky MHD obsluhovány, dojde k jejich dočasnému zrušení:

podchod Vodárna

Podchod Vodárna

Datum: 26. 6. 2020

Podchod pod komunikací na obchvatu na zastávkách MHD Vodárna je majetkem města Jirkova. Informace, že je ve vlastnictví soukromé osoby nebo že je pronajatý se nezakládá na pravdě. Podchod je uzavřen téměř po celou dobu své existence. Důvodem jeho uzavření byla jeho dlouholetá nepotřebnost, neboť nebyla realizována původně připravovaná výstavba dalších sídlišť typu Krušnohorská a Na Borku. V neposlední řadě pak byl uzavřen proto, že podchod na odlehlém místě používala různá individua a scházela se zde problémová mládež. Podchod byl opakovaně záměrně poškozován, několikrát za rok zde vznikaly skládky odpadu. Nyní dosluhuje a je nutné provést celkovou rekonstrukci tělesa podchodu a přístupových schodišť. Takový stavební zásah vyžaduje projektovou přípravu a vysokou finanční částku na realizaci rekonstrukce. To lze provést až v následujících letech. Vzhledem k tomu, že s výstavbou rodinných domů v ulici Pod Vrchem dochází k potřebě tento podchod využívat, budou provedeny nejzákladnější nutné opravy v podchodu tak, aby bylo by možné jej zpřístupnit veřejnosti.

ilustrační foto - oprava chodníků

Opravy chodníků

Datum: 26. 6. 2020

V tomto týdnu byly zahájeny opravy asfaltových chodníků. Dnes bude dokončena právě probíhající oprava v ulici Pod Přivaděčem, následovat budou další opravy chodníků přibližně v těchto termínech:

ilustrační foto

Stavební práce v ul. Studentská

Datum: 26. 6. 2020

Od července zhruba do poloviny měsíce srpna, vždy v sobotu, neděli a v pondělí budou v ul. Studentská probíhat stavební práce - nové vyspárování žulové dlažby v místech autobusových zastávek a v části podélných parkovacích míst. Město u zhotovitele stavby rekonstrukce ul. Studentská (stavba probíhala před pár lety), uplatnilo reklamaci částečně uvolněných žulových povrchů. Zhotovitel stavby opravu zajistí v souladu se smlouvou o dílo a bude se snažit zkrátit dočasná omezení, která na autobusových zastávkách a parkovacím zálivu vzniknou. Zhotovitel však musí počítat i s nepřízní počasí, z tohoto důvodu je oprava plánována až do poloviny srpna. Občany žádáme o pochopení a dodržování přechodného dopravního značení (viz příloha opatření obecné povahy).

rozpracované dílo M. Bezaniuka

Kruhový objezd v Evěnicích bude zdobit dílo Milana Bezaniuka

Datum: 16. 6. 2020

Kruhový objezd, vybudovaný loni mezi ulicemi Dvořákova a Ervěnická, je už osázený širokou škálou keřů, jako jsou hortenzie latnaté, tavolníky či dřišťály. V následujících týdnech bude tato okružní křižovatka doplněna o umělecký výtvor z dílny chomutovského sochaře a řezbáře Milana Bezaniuka. Půjde o samorost (na snímcích je toto dílo ještě nedokončené), podobný tomu, který je umístěn na nedalekém kruhovém objezdu u základní umělecké školy.

ilustrační foto - ulice Na Borku

Revitalizace zeleně panelového sídliště

Datum: 15. 6. 2020

Na počátku letních prázdnin započne realizace plánovaného projektu s názvem Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě horní sídliště. Jedná se o revitalizaci zeleně panelového sídliště, které je lokalizováno v oblasti ulic Mládežnická, Školní, Na Borku, Krušnohorská, Gen. Svobody, Pionýrů, Školní a K. Marxe. V rámci projektu budou odstraněny stávající dřeviny, které jsou z důvodu výrazně zhoršené zdravotního stavu či přehuštění do budoucna neperspektivní. Pokácené dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou, a to nejen stomů, ale i keřů, cibulovin a trvalek. Projekt dále zajišťuje ošetření ponechaných dřevin a v malém rozsahu také likvidaci zpevněných ploch a jejich zatravnění. Občané města Jirkova se mohou těšit také na instalaci nových laviček, stolů, košů a stojanů na jízdní kola. Realizace výsadbových prací bude ukončena v listopadu roku 2021. Následně bude probíhat rozvojová péče, která podporuje adaptaci nově vysazených dřevin, jejich správné zapěstování a perspektivní vývoj.

kašna na jirkovském náměstí

Kašna na jirkovském náměstí je opět v provozu

Datum: 12. 6. 2020

Začátkem měsíce června byla opět uvedena do provozu kašna na jirkovském náměstí. Městská firma ONZA a.s. zajišťuje její každodenní údržbu, která zahrnuje především dezinfekci a čištění vodní hladiny od kapesníčků, plastových láhví a jiných odpadků. Tímto i žádáme občany, aby si kašnu nepletli s odpadkovým košem a chovali se k ní s patřičnou úctou, kterou si jakožto významná památka zaslouží. Pískovcová kašna s dvojstupňovým přístupovým schodištěm byla uprostřed náměstí zbudována v 2. polovině 18. století a byla již vícekrát renovována, aby byla plně funkční.

ilustrační foto - kompostér

Kompostéry budou v roce 2021

Datum: 12. 6. 2020

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko žádal v dubnu letošního roku o zařazení do projektu na dotační akci „Kompostéry pro občany - 3“. Vzhledem k velmi dlouhé době pro hodnocení žádostí je nutné počítat s tím, že v případě schválení žádostí o dotaci, bude realizace probíhat až v roce 2021.
Pro občany města Jirkova, kteří si na podzim roku 2019 podali žádost o kompostér, to znamená, že pokud bude dotační akce schválená, budou kompostéry rozdávány až v průběhu roku 2021. O konkrétním datu budete včas informováni.

květinová mísa před úřadem

Květinové mísy před úřadem lákají nenechavce

Datum: 3. 6. 2020

Město nechalo přistavit okrasné květináče před hlavní budovu úřadu. Je smutné, že květiny v mísách nevydržely ani jeden den. Do dnešního dopoledne z nich někdo odcizil kolem sedmi sazenic jarního kvítí. Květinové mísy se do centra města přistavují každým rokem, aby dělaly radost všem obyvatelům, ale počínání jednotlivců nám tento záměr velmi ztěžuje. Zapěstování dosazených květin trvá delší dobu a květinové mísy pak ztrácejí svůj kompaktní tvar.

ilulstrační foto

Frézování komunikací - 2. etapa

Datum: 29. 5. 2020

V minulých dnech proběhly plošné opravy v ulici Zaječická, Jezerská, Osvobození, U Sauny a na obchvatu. Práce budou nadále pokračovat. V ulici Vinařická u Horníka dojde k posunu termínu na středu 3.6.2020.

Předběžný harmonogram oprav dalších úseků:

Krušnohorská ulice od mostu k parkovišti u MÚSS v Mládežnické ul. - frézování čtvrtek 4.6.2020, balení pátek 5.6.2020.

Ulice Fr. Křižíka od garáží k ulici Obr. Míru (Skalka) - frézování pátek 5.6.2020, balení 11. a 12.6.2020

Uvedené termíny jsou orientační, může dojít k posunu termínu frézování a zejména pokládky nového asfaltu. Věnujte proto náležitou pozornost dopravnímu značení.

S ofrézovanými komunikacemi se v příštích dnech setkáte ještě na zastávkách MHD ve Starých Vinařicích, U Vodárny a na sjezdu od Koliby do ulice K. Marxe. Děkujeme za ohleduplnost a přejeme šťastnou cestu.

samolepka nevhazovat letáky k dispozici na městském úřadě

Samolepky "NEVHAZOVAT LETÁKY" k dispozici na městském úřadě

Datum: 28. 5. 2020

Město Jirkov se stalo součástí myšlenky bezplatné distribuce samolepky "Nevhazovat letáky", která má pomoci českým domácnostem od nevyžádaných reklamních sdělení a zmírnit ekologickou zátěž, kterou představuje výroba papírových reklamních materiálů v České republice.

Samolepky si můžete zdarma vyzvednout ve vestibulu Městského úřadu č.p. 1.

Distribuci samolepek pro město Jirkov zdarma zajistila společnost Kupi.cz

ilustrační foto - oprava komunikací

Upozornění pro řidiče - frézování komunikací - AKTUALIZACE

Datum: 21. 5. 2020

Dnes 21.5.2020 v době od 7:00 do 17:00 se provádí vyfrézování propadlé části jízdního pruhu v Zaječické ulici u autobusového nádraží a dále křižovatky v Jezerské ulici s ulicí Palackého. Po ofrézování budou všechny komunikace s opatrností sjízdné. Pokládka nového asfaltu bude v obou lokalitách provedena v pátek 22.5.2020 v době od 7:00 do 17:00 hodin. Opravené úseky není možné bezprostředně po pokládce zatěžovat provozem, žádáme proto řidiče, aby respektovali dopravní značení a na opravené úseky nevjížděli, dokud nebude odstraněno dopravní značení zamezující vjezdu vozidel.

V pátek 22.5. 2020 bude také v době od 7:00 do 17:00 provedeno ofrézování komunikace v ulici Osvobození směrem do ulice B. Němcové, pokládka nového asfaltu proběhne v pondělí 25.5.2020.

květinové mísy 2020

Květinové mísy oživí jako každý rok centrum města

Datum: 21. 5. 2020

Kopretiny, afrikány, petúnie, pelargonie ... jen několik z výčtu pestrobarevné škály květin, u kterých probíhá v současné době zapěstování a od příštího týdne budou v okrasných mísách zdobit náměstí.

ilustrační foto - oprava komunikací

Frézování komunikací

Datum: 14. 5. 2020

Od příštího týdne budou v některých ulicích zahájeny plošné opravy komunikací. Ve čtvrtek 21.5.2020 bude zahájena oprava v ulici Zaječická u autobusového nádraží a na křižovatce ulic Jezerská a Palackého. V pátek 22.5.2020 pak bude ofrézována ulice Osvobození a část komunikace Obchvat u Koliby. V dalším týdnu pak budou od 26.5.2020 zahájeny opravy v ulici U Sauny ke křižovatce U Dubu a od 27.5.2020 v ulici Vinařická u Horníka. Budou prováděny pouze opravy jízdních pruhů bez parkovacích míst. TERMÍNY JSOU ZATÍM ORIENTAČNÍ, MŮŽE DOJÍT K DROBNÝM ZMĚNÁM. Úseky, kterých se opravy týkají, budou v předstihu označeny dopravními značkami. Žádáme obyvatele, aby na těchto komunikacích neparkovali a umožnili tak hladký průběh oprav. Bohužel, u některých úseků se nevyhneme situacím, kdy položení asfaltového povrchu nebude bezprostředně navazovat na ofrézování komunikace. Prosíme tak řidiče o pochopení, vzájemnou toleranci a trpělivost.

stezka bosou nohou v areálu Kludského vily

Stezka bosou nohou dokončena

Datum: 11. 5. 2020

Naučná stezka bosou nohou v areálu Kludského vily je dokončena. Jedná se o nový fenomén spojení relaxačního zážitku se zážitkem smyslovým. Stezka je v areálu umístěna v návaznosti na stávající zpevněné plochy. Hlavní větev stezky, která je navržena ve tvaru Ypsilon, navazuje na stávající štěrkový chodník, který návštěvníka vede skrz altánek až k dětskému hřišti, u kterého se stezka nachází. Rozvětvení stezky dále volně vybíhá do prostoru zeleně. U začátku stezky je navržena informační tabule.

Realizace této stezky se uskutečnila na návrh paní Radky Bišické, která svůj nápad předložila městu v rámci loňského programu Jirkované sobě, obdoby participativního rozpočtu.

realizace projektu "stezka bosou nohou"

Stezka bosou nohou

Datum: 5. 5. 2020

Během několika následujících dní budou probíhat terénní práce v prostorách Kludského vily. Město Jirkov realizuje výstavbu Stezky bosou nohou. Jedná se o jeden z posledních nedokončených projektů programu „Jirkované sobě“, který byl vyhlášen v minulém roce. Vzhledem k větší náročnosti byla Stezka bosou nohou zařazena do rozpočtu na letošní rok.

ilustrační foto

Parkovací zóny ve městě

Datum: 29. 4. 2020

S platností od 28. 4. 2020 zrušila vláda ČR krizové opatření, kterým rozhodla o zrušení zón placeného parkování, které mělo původně platit po dobu trvání nouzového stavu. Vyhrazené placené parkovací zóny se tak vrací do původního režimu a na vyhrazených placených parkovacích místech jsou opět oprávněni parkovat pouze držitelé platných parkovacích karet. Parkovací místa se zábranami si uživatelé mohou zajišťovat sklopkami. Vzhledem k tomu, že obnovení běžného režimu parkování vyžaduje některá technická a organizační opatření, prosíme uživatele vyhrazených placených parkovacích míst v přechodné době do 30. 4. 2020 o trpělivost a toleranci. Parkoviště s parkovacími automaty v Kostelní a Alešově ulici budou znovu zpoplatněna od 4. 5. 2020.

jarní údržba dětských hřišť

Jarní údržba dětských hřišť

Datum: 22. 4. 2020

Začátkem letošního roku se opravovaly všechny hrací prvky na dětských hřištích, které má město ve správě. Z větší části se jednalo především o dodání bezpečnostních krytek nebo výměnu opotřebených materiálů či o řádné ukotvení prvků. Celková částka za tyto opravy činila bezmála 170 tisíc korun. V minulých týdnech proběhly dokončující práce před sezónou - odplevelování, shrabávání opadaného listí a také úpravy dopadové plochy, jak je vidět na fotografiích.

dezinfekce

Dezinfekce veřejných prostor ve městě

Datum: 9. 4. 2020

S ohledem na přetrvávající boj s nákazou COVID-19 pokračujeme dezinfikováním oblastí přiléhajících ke stanovištím kontejnerů, odpadových nádob a popelnic.

V rámci snižování rizika šíření nákazy bylo za pomoci zametače s dezinfekčním skrápěním provedeno čištění chodníků kolem zastávek, městské hromadné dopravy, polikliniky, chodníků přilehlých k velkým obchodům, k náměstí atd.

ilustrační foto

Poplatky za parkování - sklopky ve městě

Datum: 3. 4. 2020

Usnesením vlády byly po dobu trvání nouzového stavu zrušeny všechny rezidentní a abonentské parkovací zóny ve všech městech České republiky. V těchto zónách tak v tuto chvíli může parkovat každý bez ohledu na to, zda má platnou parkovací kartu. ŽÁDÁME PROTO UŽIVATELE SKLOPEK, ABY PO DOBU TRVÁNÍ NOUZOVÉHO STAVU SVÁ PARKOVACÍ MÍSTA SKLOPKAMI NEZAJIŠTOVALI. Dle vládního nařízení se rovněž nesmí po dobu trvání nouzového stavu vybírat poplatky za parkování ve městech. PLATNOST ROČNÍCH A POLOLETNÍCH PARKOVACÍCH KARET BUDE AUTOMATICKY PRODLOUŽENA O POČET MĚSÍCŮ, PO KTERÉ BUDE TRVAT NOUZOVÝ STAV.Není tedy potřeba o nic žádat. Vzhledem k aktuální situaci nebude společnost ONZA a. s. Jirkov obnovovat parkovací karty, ani přijímat nové žádosti.
Po dobu trvání nouzového stavu nebude Městskou policií řešeno používání zpoplatněných vyhrazených parkovacích míst bez platné parkovací karty nebo bez zaplacení poplatku.

projekt - synagoga a okolí

Oprava synagogy

Datum: 6. 2. 2020

Přípravné práce ohledně rekonstrukce bývalé synagogy v ulici 5. května jsou v plném proudu. Stavební dělníci uvnitř budovy vybourali vše nepůvodní - tedy to, co tam vzniklo v dobách, kdy objekt sloužil výkupně šrotu. Úprav doznal i dvůr a zpustlá zahrada, kde firma odstranila veškeré betonové plochy a s patřičným povolením vykácela letité dřeviny. Termín pro předání dokončené stavby je 26. září letošního roku. Opravenou památnou synagogu i s přilehlým pozemkem bude město využívat ke kulturním účelům.

Na snímcích náhled, jak bude opravená synagoga se zahradou vypadat.

Zobrazeno 1-30 ze 253