Menu
Město Jirkov
jirkov

2022

Odpady v Jirkově v roce 2022

Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60, odst. 4 zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.

 

V uvedeném přehledu zveřejňujeme kvantifikované výsledky odpadového hospodářství města Jirkova za rok 2022, a to včetně nákladů na provoz obecního systému.

Občané - odpady 2022

 

V roce 2022 bylo vyprodukováno občany města 5 424 t směsného a objemného odpadu. Po přepočtu na jednoho občana Jirkova je produkce tohoto odpadu:

282,5 kg/osoba/rok = produkce nevytříděného
komunálního a objemného odpadu jednoho občana Jirkova

Hranice pro výpočet třídící slevy byl tedy překročen o 92,5 kg/osoba/rok. Výše třídící slevy stanovená zákonem pro rok 2022 činila 190 kg na občana za rok.

Pro porovnání:

šipkaV roce 2021 činila produkce nevytříděného komunálního a objemného odpadu 5 813 t:

302 kg/osoba/rok = produkce nevytříděného
komunálního a objemného odpadu jednoho občana Jirkova

Produkce je tedy nižší než v předchozím roce.

šipkaPro rok 2023 je zákonem stanovená výše pro uplatnění třídící slevy na 180 kg/osoba/rok.

 


Příjmy a výdaje v roce 2022 za odpadové hospodářství

Svoz komunálního odpadu, nákup nádob, velkokapacitní kontejnery, úklid stanovišť včetně manipulace na překladišti a odvoz na skládku, odpadkové koše 9 568 860,31 Kč
Skládkovné ze svozu směsného odpadu 4 402 432,87 Kč
Celkem ostatní náklady na odpady 9 001 551,82 Kč
CELKEM VÝDAJE 22 972 845,00 Kč
Výběr poplatků od občanů 8 416 178,00 Kč
Odměna za třídění: EKO-KOM 2 054 216,04 Kč
CELKEM PŘÍJMY 10 470 394,04 Kč

 

Pokrytí úhrady nákladů v % z celkových výdajů 22.972.845,00 Kč

  • z vybraných poplatků od občanů
36,64 %
  • z rozpočtu města
54,4 %
  • z odměny za třídění od EKO-KOMU
8,94 %

Z rozpočtu města bylo tedy pokryto 54,42 % výdajů z celkových nákladů na odpadové hospodaření.

 

informace

Snížení produkce nevytříděného domovního a objemného odpadu prospěje přírodě, ale přispěje i ke snížení výdajů města, abychom co nejdéle mohli uplatnit třídící slevu za odpad uložený na skládku.

Chovejme se zodpovědně k přírodě i naší peněžence.

Předcházejme vzniku odpadu, a když už nějaký produkujeme, tak ho třiďme.

 


Více info k třídění odpadů:

 


Nakládání s odpady v Jirkově - rok 2022 (580.53 kB)