Menu
Město Jirkov
jirkov

Komunální odpad je charakterizován dle platné legislativy jako veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob (domácností) na území obce.


Kalendář svozu odpadu 2024

Kalendář svozu odpadu 2024

Sklo

informace
www.jaktridit.cz

 


Město Jirkov má na svém území k dispozici celkem 110 nádob na sklo.

harmonogram vývozu skla 2024

 

Harmonogram vývozu skla ke stažení:

 

  • co patří do skla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO 

  • láhve od nápojů,
  • skleněné střepy,
  • skleněné nádoby (i prázdné skleněné nádobky od krémů a voňavek).

NE 

  • keramika,
  • porcelán,
  • zrcadla
  • autosklo aj.