Menu
Město Jirkov
jirkov

Investiční akce 2022

Kapitálové výdaje rozpočtu města Jirkova - investice na rok 2022 schválené Zastupitelstvem města Jirkova dne 24. 11. 2021 + 2 nově zařazené, schválené Zastupitelstvem města Jirkova dne 16. 2. 2022

Investice na rok 2022

 • Revitalizace areálu koupaliště Červený Hrádek, Jirkov - hygienické zázemí - 6.000.000 Kč
 • Revitalizace návsi a rekonstrukce komunikací na Červeném Hrádku - 14.500.000 Kč
 • Rekonstrukce datových rozvodů MěÚ Jirkov čp. 1, 2 - 1.500.000 Kč
 • Výměna dveří včetně EPS dle PBŘ - II. etapa - objekt MěÚSS Mládežnická čp. 1753 - 600.000 Kč
 • Rekonstrukce komunikací a parkovacích stání v ul. Smetanovy sady - 19.500.000 Kč
 • Fasáda Červený Hrádek čp. 1, Jirkov - 1.000.000 Kč
 • Vybudování přechodů pro chodce v ul. Alešova a ul. Mostecká a pod Březencem + autobusová zastávka ul. Zaječická, Jirkov - 1.000.000 Kč
 • Vybudování nových parkovacích míst v ul. Karla Popelky - Nové Ervěnice - 2.200.000 Kč
 • Rekonstrukce mostu č. 8 přes Bílinu - lokalita obchvatové komunikace Na Borku - 5.000.000
 • Revitalizace rybníka Hřebíkárna - 5.000.000 Kč
 • Revitalizace Ovčího rybníka - 5.500.000 Kč
 • Revitalizace rybníka v Díře - 3.600.000 Kč
 • Vybudování nového parkoviště u Základní školy ul. Budovatelů 1563, Jirkov a změna organizace dopravy a parkování v lokalitě Osada v Jirkově - 5.100.000 Kč
 • Nové herní prvky ve městě - 200.000 Kč
 • Oprava lávky ul. Jiráskova, Jirkov - 200.000 Kč
 • Zhotovení grafického námětu na objekt Kostelní čp. 75 - 250.000 Kč
 • Vybudování nových parkovacích stání u Polikliniky Jirkov - 3.200.000 Kč
 • Vybudování nové lávky na Březenci, Jirkov - 1.500.000 Kč

 


Více informací k vybraným akcím:

Červený Hrádek náves  

náves Červený Hrádek

 

Revitalizace areálu koupaliště

areál koupaliště

 

Smetanovy Sady

Smetanovy sady

 

ulice K. Popelky

parkoviště ul. K. Popelky

 

Ovčí rybník

revitalizace 3 rybníků

 

most č. 8 přes Bílinu

oprava mostu

 

nové přechody - ulice Alešova

přechody pro chodce a nová zastávka