Menu
Město Jirkov
jirkov

Operační program Životní prostředí 2007 - 2013

Prioritní osa: Udržitelné využívání zdrojů energie

Podoblast podpory: Realizace úspor energie


PROGRAM

 

Realizace úspor energií – 2. ZŠ Jirkov

CZ.1.02./3.2.00/10.08086

Realizace 2011

Celkové výdaje:    30 657 223,60 Kč

Dotace:                19 443 815,10 Kč  

Obsahem projektu byla realizace úspor energie ve školském zařízení – zateplení obvodových konstrukcí školy, výměna oken a vstupních dveří, zateplení střechy.
Realizace úspor energií – Základní škola Budovatelů 1563, Jirkov

CZ.1.02/3.2.00/12.14276

Realizace 2012 - 2013

Celkové výdaje:    24 660 428,40 Kč

Dotace:                14 642 241,-   Kč    

Obsahem projektu byla realizace úspor energie ve školském zařízení – zateplení obvodových konstrukcí školy, výměna oken a vstupních dveří, zateplení střechy.
Realizace úspor energie objektu 4. ZŠ, ul. Krušnohorská, Jirkov

CZ.1.02/3.2.00/13.18247

Realizace 2013 - 2014

Celkové výdaje:    47 912 362,49 Kč

Dotace:                33 011 465,-   Kč   

Obsahem projektu byla realizace úspor energie ve školském zařízení – zateplení obvodových konstrukcí školy, výměna oken a vstupních dveří, zateplení střechy.
Realizace úspor energií Mateřská škola Studentská 1318, Jirkov

CZ.1.02/3.2.00/13.20115

Realizace 2014

Celkové výdaje:   9 626 573,45 Kč

Dotace:               5 096 134,-   Kč   

Obsahem projektu byla realizace úspor energie ve školském zařízení – zateplení obvodových konstrukcí školy, výměna oken a vstupních dveří, zateplení střechy.
Realizace energetických úspor v objektu 3. ZŠ, Nerudova čp. 1151 a 1152 v Jirkově

CZ.1.02/3.2.00/14.25044

Realizace 2015

Celkové výdaje:   12 760 738,48 Kč

Dotace:                 7 879 187,65 Kč   

Obsahem projektu byla realizace úspor energie ve školském zařízení – zateplení obvodových konstrukcí školy, výměna oken a vstupních dveří, zateplení střechy.

Realizace energetických úspor v objektu Městský ústav sociálních služeb, U Dubu 1562 v Jirkově

CZ.1.02/3.2.00/14.25046

Realizace 2015

Celkové výdaje:     12 981 303,65 Kč

Dotace:                   7 724 843,08 Kč   

Obsahem projektu byla realizace úspor energie v objektu MěÚSS – zateplení obvodových konstrukcí budov, částečná výměna oken a zateplení střechy.

Operační program Životní prostředí

Prioritní osa: Zlepšování stavu přírody a krajiny

Oblast podpory: Obnova krajinných struktur

Projekt obnovy lesa v imisní oblasti Krušných hor 2009-2037 - dílčí část Jirkov

CZ.1.02/6.3.00/08.02845

Realizace 2009 - 2011

Celkové výdaje:    1 586 149,-   Kč

Dotace:                1 427 534,10 Kč   

Obsahem projektu byla obnova a přeměna náhradních dřevin v lesích města Jirkova (příprava půdy, sadba, nátěr a postřik kultur repelenty, oplocenky, ožínání, prořezávky, zpřístupnění porostů řezem, hnojení).
Obnova porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova pro období 2010-2013

CZ.1.02/6.3.00/10.06720

Realizace 2010 - 2013

Celkové výdaje:    3 039 820,-   Kč

Dotace:                2 725 038,-   Kč   

Obsahem projektu byla obnova a přeměna náhradních dřevin v lesích města Jirkova (příprava půdy, sadba, nátěr a postřik kultur repelenty, oplocenky, ožínání, prořezávky, zpřístupnění porostů řezem, hnojení).
Obnova porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova pro období 2011-2015

CZ.1.02/6.3.00/11.10626

Realizace 2011 - 2015

Celkové výdaje:    3 757 334,17  Kč

Dotace:                3 322 935,90  Kč   

Obsahem projektu byla obnova a přeměna náhradních dřevin v lesích města Jirkova (příprava půdy, sadba, nátěr a postřik kultur repelenty, oplocenky, ožínání, prořezávky, zpřístupnění porostů řezem, hnojení).
Obnova porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova pro období 2014-2015

CZ.1.02/6.3.00/13.19760

Realizace 2014 - 2015

Celkové výdaje:    1 158 815,-    Kč

Dotace:                1 042 933,50  Kč   

Obsahem projektu byla obnova a přeměna náhradních dřevin v lesích města Jirkova (příprava půdy, sadba, nátěr a postřik kultur repelenty, oplocenky, ožínání, prořezávky, zpřístupnění porostů řezem, hnojení).