Menu
Město Jirkov
jirkov

Vítání občánků

Na základě novely zákona o obcích č. 106/2016 Sb., ust. § 36a) může obec oceňovat významné události svých občanů.

Na tomto základě Občanská komise zřízená Radou města Jirkova obesílá maminky s novorozenými dětmi pozvánkou na vítání občánků.

Pozn.: Pro doručení je důležité zdržovat se na adrese trvalého pobytu a mít popsanou schránku.

Tento slavnostní akt se vztahuje na děti ve věku od 6 týdnů od narození do věku 1 roku s trvalým pobytem na území Jirkova.

Nadále zůstává možnost přihlásit se sami (vyplněnou přihláškou). Pro komisi to je signál, že rodiče mají o tuto událost opravdu zájem.

Přihlásit se na vítání občánků můžete prostřednictvím vyplněného formuláře, který je k dispozici na portálu občana (životní situace/matrika/vítání občánků) nebo si jej můžete vyzvednout na  matrice - budova č. 2 dveře č. 1.

Bližší informace získáte na matrice:  tel. č. 474 616 423, e-mail: matrika@jirkov.cz.

 

obřadní síň Městského úřadu v Jirkově