Menu
Město Jirkov
jirkov

Preventisté MěP předložili ministerstvu 3 projekty ke schválení

ilustrační foto - stánek prevence kriminality MěP Jirkov

Manažeři prevence kriminality MěP Jirkov, str. Martin Vršan a str. Jaroslava Sekáčová předložili ke schválení Radě města Jirkov tři projekty, které by chtěli i letos v rámci prevence kriminality realizovat. Schválené žádosti byly v termínu odeslány na Ministerstvo vnitra ČR, ...

 

... kde budou předloženy hodnotící komisi k posouzení.


1/ Projekt pro děti jirkovských ZŠ s názvem „V kolektivu bez agrese a šikany“
Jedná se o tři krátkodobé pobyty s dětmi, které žijí v sociálně vyloučených lokalitách a pocházejí ze sociálně slabých rodin.


„Tyto pobyty pořádáme již od roku 2015, a to převážně na Svahové. Dětmi i pedagogy jsou vnímány velice kladně. Zaměřujeme se na odstranění či eliminování násilného, agresivního chování a šikanou mezi žáky. Ve spolupráci se školou vycházíme vždy přímo ze zjištěných potřeb žáků a problému v jednotlivých třídách“, přibližuje tento projekt Martin Vršan.


2/  Projekt pro děti zaměřený na trávení volného času s názvem „Zapoj se a sportuj“
Jedná se o projekt, který je zaměřen na aktivní trávení volného času dětí a mládeže od 10-25 let. V loňském roce se pod tímto projektem uskutečnil vánoční turnaj ve futsale pro děti ze sociálně vyloučených lokalit či z lokalit ohrožených sociálním vyloučením, kterému předcházely několikaměsíční pravidelné nedělní tréninky.


3/ Projekt „Asistenti prevence kriminality“
Cílem projektu je zvýšení pocitu bezpečí občanů ve města a ochrana majetku, a to zejména v lokalitách s vyšším podílem sociálně vyloučených osob města Jirkova, s důrazem na snížení počtu páchaných trestných činů, přestupků či jiného protiprávního jednání. Asistenti prevence kriminality by měli být nápomocni v uvědomování si společensky žádoucích norem chování.

 

V roce 2021 posuzovala komise MV 206 žádostí 106 žadatelů (obcí, měst, krajů), Jirkovu byla přiznána dotace na projekt „Zapoj se a sportuj“. Nezbývá než doufat, že úspěšné budou naše žádosti i letos.

 

Datum vložení: 8. 4. 2022 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 4. 2022 7:01
Autor: Ilona Doksanská