Kalendář akcí

kalendář akcí

Datum a čas

Dnes je pondělí, 18. 2. 2019, 16:07:37

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fond malých projektů

15 LET PARTNERSTVÍ MĚSTA JIRKOVA A BRAND-ERBISDORFU

ADVENTNÍ ČAS S NAŠIMI SOUSEDY 2016

logo

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 12
DNES: 669
TÝDEN: 669
CELKEM: 1376322

Obsah

Vodní díla


Vodní dílo Jirkov 

vodní dílo JirkovVodní dílo Jirkov - "Jirkovská přehradní nádrž" leží v Telšském údolí. Byla dobudována v 2. polovině 50. let minulého století. Její 55 metrů vysoká sypaná hráz je nejvyšší ve střední Evropě. Údolní nádrž shromažďuje z řeky Běly (Bíliny) a jejich přítoků pitnou vodu, která je jedna z nejkvalitnějších v České republice.

Vodní dílo je součástí vodohospodářské soustavy v oblasti severočeské hnědouhelné pánve.

Účelem VD Jirkov je akumulace vody pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou, zajištění minimálního průtoku v toku Bílina v profilu limnigrafu Jirkov-odtok.

Dalšími účely jsou energetické využití odtoku vodní elektrárnou Jirkov a snížení povodňových průtoků v Bílině a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi.
VD Jirkov je vodárenskou nádrží se stanoveným ochranným pásmem. Hráz přehrady není volně přístupná a také komunikace a prostory v blízkosti vodní nádrže jsou trvale uzavřeny i pro pěší. Vjezd a vstup do ochranného pásma I. stupně je pro veřejnost zakázán!

 • tok: Bílina
 • říční km: 72,7
 • hydrologické pořadí: 1-14-01-003/1
 • obec: Blatno, Jirkov
 • okres: Chomutov
 • kraj: Ústecký

 

Více informací na stránkách Povodí Ohře: http://www.poh.cz/vd/jirkov.htm.

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNĚ:
21.3.2018

V tuto chvíli máme zpracovanou projektovou dokumentaci na sanaci skalního svahu nad cestou. S touto dokumentací budeme žádat o příslušné povolení a následně provedeme výběrové řízení na zhotovitele stavby. Letošní sezonu bohužel cesta ještě otevřená nebude.
I pro Povodí Ohře je to zásadní omezení, protože je do tohoto prostoru zákaz vstupu veškerých osob bez výjimky, tedy i vlastní obsluhy vodního díla.

Ing. Jan Svejkovský
tiskový mluvčí

Povodí Ohře, s.p.

29. 3. 2017

Tisková zpráva Povodí Ohře, s. p.logo pdf

Skály se zatím nepodařilo zcela zkrotit, proto musí zůstat cesta uzavřena. Zatím předpokládáme, že by se mohla otevřít až v roce 2018, nejspíš od 1. července.

Aktuální informace sledujte na stránkách Povodí Ohře, s. p.:

http://www.poh.cz/aktuality/aktuality.htm

1. 2. 2017

ortofotomapa uzavření hráze

Povodí Ohře, s.p. upozorňuje, že do odvolání je uzavřena příjezdová komunikace od vjezdu do areálu vodního díla Jirkov v podhrází, po korunu hráze, z důvodu nestabilního levého svahu podél komunikace. Na levém zavázání koruny hráze a v místě nájezdu na komunikaci v podhrází jsou osazeny uzamykatelné závory včetně výstražných tabulek "Vstup zakázán". Dopravní obslužnost okolo vodárenské nádrže Jirkov je tímto omezením zpřístupněna pouze ze směru Orasín - Květnov a opačně.

 

 

 

 

 

 


Vodní dílo Újezd 

vodní dílo ÚjezdVodní dílo je součástí vodohospodářské soustavy nádrží, které byly vybudovány jako náhradní opatření za zrušenou nádrž Dřínov. Výstavba trvala 3 roky (od r. 1978, do provozu byla uvedena r. 1981.

Hlavním účelem VD Újezd je zajištění ochrany území pod nádrží, kompenzační nadlepšování průtoků u toku Bílina pod hrází pro zabezpečení dodávky vody odběratelům, zajištění minimálního průtoku pod hrází v profilu odtokového limnigrafu, energetické využití odtoku MVE Újezd a MVE Ervěnický koridor a ovlivňování zimního průtokového režimu v trubní přeložce Bíliny po Ervěnickém koridoru.

Vedlejším účelem nádrže je biologické dočištění odpadních vod zaústěných do Bíliny a Hutního potoka, vyrovnání načerpaného množství vody z ČS Rašovice, sportovní rybářství, rekreace, zlepšení přírodního prostředí. 

 • tok: Bílina
 • říční km: 66,8
 • hydrologické pořadí: 1-14-01-011
 • obec: Vrskmaň
 • okres: Chomutov
 • kraj: Ústecký

 

Více informací na stránkách Povodí Ohře: http://www.poh.cz/vd/ujezd.htm.